Google+ Followers

Maksud Injuksi

Perintah bertulis mahkamah yang menghendaki sesuatu pihak dalam sesuatu tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu