Google+ Followers

Tadbir Urus Negara


TADBIR URUS NEGARA
Takrif Tadbir Urus Negara Yang Baik
Tatacara seorang menteri, ketua setiausaha, ketua jabatan, ketua eksekutif dan pegawai di semua peringkat pengurusan melaksanakan tanggungjawabnya secara telus, berakauntabiliti dan berhemat dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil
Stuktur, budaya, dasar dan strategi serta tatacara mereka berurusan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan
Proses bagaimana agensi awam diarah, dikawal dan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan objektif yang ditetapkan
Objektif Tadbir Urus Yang Baik
Untuk menyemai dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan dalam melaksanakan dasar yang telah diamanahkan
Untuk mengekalkan akauntabiliti di dalam sistem penyampaian awam
Ciri-Ciri Tadbir Urus Negara Yang Baik
Dari segi prestasi-perkhidmatan secara cekap dan berkesan seperti yang diharapkan oleh stakeholders di samping memastikan value for money dan pengurangan pembaziran sumber dana
Pematuhan-setiap agensi mematuhi undang-undang, peraturan, piawaian yang diguna pakai dan harapan masyarakat terhadap amalan kejujuran, akauntabiliti dan integiriti serta kewajipan perkongsian maklumat secara telus
4 Prinsip Tadbir Urus Terbaik
Integriti-jujur, tatasusila yang tinggi, bertanggungjawab
Akauntabiliti-bertanggungjawab atas semua tindakan dan keputusan
Amanah/stewardship-melakasanakan apa yang diamanahkan
Telus-meyakinkan orang ramai
SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN
Sistem Dan Struktur  Pentadbiran
Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan
Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah Kerajaan Persekutuan dan beberapa buah Kerajaan Negeri
Kedua-dua kerajaan menjalankan tugas berdasarkan kuasa dalam Perlembagaan Malaysia
Bidangkuasa Kerajaan Persekutuan
Dari segi pemerintahan terdapat pembahagiaan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri untuk mengelakkan pertindihan kerja dan memudahkan kawalan
Senarai Persekutuan/Kuasa Mentadbir Persekutuan
Hal ehwal luar negara
Pertahanan
Keselamatan dalam negara
Undang-undang sivil dan jenayah
Pentadbiran keadilan
Kewarganegaraan
Jentera kerajaan
Kewangan
Kerja raya dan bekalan kuasa
Perdagangan dan perusahaan
Perkapalan
Perhubungan dan pengangkutan
Pelayaran dan perikanan
Siasatan,kajian dan penyelidikan
Perubatan dan kesihatan
Kebajikan orang asli
Pelajaran
Hari kelepasan am
Perumahan
Pelancongan
Akhbar,terbitan dan penerbit
Pawagam dan tempat hiburan
Perkhidmatan bomba dan penyelamat
Senarai Bersama
Kebajikan masyarkat
Biasiswa
Perlindungan binatang dan burung liar
Taman negara
Penternakan
Perancangan Bandar adan kampong
Kutu rayau dan penjaja beredar
Kesihatan awam
Kebersihan dan pencegahan penyakit
Perparitan dan pengairan
Pemulihan tanah lombong
Perkahwinan
Penjagaan anak
derma

A