Google+ Followers

Nota Ringkas

ada hak milik yang kecil dalam suatu perniagaan
BINA KENDALI PINDAH(PENSWASTAAN)
ambilalih syarikat yang ada masalah kewangan
DANAHARTA NASIONAL BERHAD/MTEN
jadikan Malaysia  pusat serantau bagi pembuatan dan pengedaran kenderaan,
AP(permit import)dihapuskan,
cukai import kereta ASEAN diturunkan,
DASAR   AUTOMOTIF NEGARA
lahirkan usahawan yang berdaya saing,
lahirkan usahawan yang ada integriti,
lahirkan generasi yang aktif,
lahirkan generasi yang bersopan santun,
lahirkan generasi yang berperibadi mulia
DASAR BELIA NEGARA
untuk hasilkan ubat daripada sumber asli,
untuk hasilkan tenaga yang mesra alam,
dapat bangunkan sumber manusia,
contohnya penjagaan kesihatan
DASAR BIOTEKNOLOGI NEGARA
bertujuan pelihara peribadi kebangsaan
DASAR KEBUDAYAAN
bertujuan sediakan sumber manusia untuk bangunkan negara,
dapat wujudkan pasaran bagi keluaran tempatan,
dapat bangunkan sistem infrastruktur,
dapat kukuhkan keselamatan negar,
DASAR KEPENDUDUKAN
supaya sikap kakitangan kerajaan berubah,
supaya struktur pentadbiran kerajaan berubah,
supaya pekerja lebih beretika,
supaya prestasi pengurusan meningkat,
supaya pembangunan meningkat,
dapat atasi masalah etika kerja pekerja,
supaya produktiviti meningkat
supaya pekerja rajin bekerja,
supaya pekerja berdisiplin,
untuk meningkatkan semangat bekerja,
DASAR PANDANG KE TIMUR
supaya rakyat Malaysia bersatupadu,
untuk melahirkan tenaga kerja
DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN
Juga dipanggil RRJP2/rancangan jangka panjang kedua),
tujuannya untuk meningkatkan perpaduan,
DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
supaya pekerja bersikap positif,
pekerja bertanggungjawab dalam pentadbiran,
untuk lahirkan masyarakat yang bermaruah,
untuk lahirkan masyarakat yang ada identiti,
untuk lahirkan masyarakat yang disegani,
DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI iSLAM
kukuhkan keadaan kewangan kerajaan,
dapat kurangkan  defisit belanjawan negara,
dapat rendahkan kadar inflasi,
dapat rendahkan hutang negara,
DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN AWAM
bertujuan tingkatkan ekonomi negara,
dapat stabilkan ekonomi negara,
sumber negara digunakan secara optimum,
dapat tingkatkan kadar pertumbuhan ekonomi,
DASAR PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN
bertujuan kurangkan beban kewangan kerajaan,
swasta guna sumber negara secara optimum,
persaingan digalakkan,
dapat tingkatkan produktiviti,
kurangkan peranan kerajaan dalam ekonomi,
dapat pindahkan beban awam kepada swasta,
untuk meningkatkan kualiti,
untuk meningkatkan kecekapan,
supaya swasta dan kerajaan bersaing,
contohnya TNB,TELEKOM MALAYSIA
DASAR PENSWASTAAN
seimbangkan ekonomi bandar dan luar bandar,
dapat wujudkan persekitaran yang kondusif,
DASAR PERBANDARAN
dapat wujudkan peluang pekerjaan,
dapat lahirkan tenaga mahir dalam industri,
dapat elak guna barangan import,
dapat elak guna teknologi luar,
jadikan Malaysia maju dalam industri,
supaya sektor pembuatan berkembang,
kembangkan budaya niaga yang berdaya saing,
DASAR PERINDUSTRIAN
sektor awam dan sektor swasta bekerjasama, 
sektor awam dan swasta berkongsi maklumat,
guna teknologi baru dalam pengurusan supaya
hasil negara meningkat,
anggap Malaysia sebagai suatu perniagaan yang
dimiliki bersama (awam dan kerajaan),
DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA
bertujuan tingkatkan pengeluaran makanan,
bertujuan tingkatkan kualiti makanan,
supaya sektor pertanian boleh bersaing,
dapat tingkatkan sekurit makanan,
dapat hasilkan sumber yang baru,
untuk memulihara dan menggunakan sumber asli,
dapat hubungkan sektor pertanian dan
perindustrian,
DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA/DPN3
sains dan teknologi digunakan untuk majukan
ekonomi,
untuk sejahterakan rakyat,
untuk kedaulatan negara,
DASAR SAINS & TEKNOLOGI
dasar pro barat kerana diancam oleh komunis
dan Indonesia, 
DASAR LUAR TUNKU ABDUL RAHMAN
untuk pemindahan pengetahuan baru,
untuk pemindahan teknologi baru,
eksport digalakkan,
pasaran diluaskan ke luar negara,
DASAR SOGOSOSHA
utk seimbangkan pembangunan fizikal dan rohani,
untuk lahirkan masyarakat maju,
lahirkan masyarakat yang mantap sosial,ekonomi
dan teknologinya,
anggota masyarakat diberi peluang untuk
kembangkan potensi diri secara optimum,
terasnya ialah Perlembagaan Persekutuan dan
Rukunegara,
bertujuan capai Wawasan 2020,
memastikan keperluan asas individu,keluarga dan
masyarakat dipenuhi,
untuk membangunkan dan memperkasakan insan
sepanjang hayat,
DASAR SOSIAL NEGARA
untuk lahirkan masyarakat yang bermaklumat
DASAR TELEKOMUNIKASI NEGARA
untuk tingkatkan mutu perkhidmatan,
dapat hapuskan diskriminasi dalam perkhidmatan
DASAR WANITA NEGARA
untuk tingkatkan pengetahuan,
untuk tingkatkan pengeluaran,
dapat hasilkan barangan dan perkhidmatan yang 
boleh bersaing,
DASAR WAWASAN NEGARA
untuk menghasilkan produk baru yang produktif,
untuk menghasilkan kemahiran yang produktif,
untuk membangunkan teknologi maklumat,
untuk membangunkan telekomunikasi,
lahirkan tenaga buruh yang berpendidikan tinggi,
K-EKONOMI/PELAN INDUK EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN
dapat kurangkan pengimportan barangan
KEMPEN BELILAH BARANGAN BUATAN MALAYSIA
kemudahan infrastruktur dibina oleh swasta dan
diserahkan kepada kerajaan selepas tamat
tempoh konsesi
KONTRAK PENGURUSAN(PENSWASTAAN)
memberi khidmat
tiada hak milik
PAJAKAN(PENSWASTAAN)
untuk meningkatkan pembangunan insan,
dapat perbanyakkan industri  berat,
untuk tingkatkan pendapatan negara,
PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 3(PIP3)
untuk kurangkan pengangguran,
kurangkan kesan kepada pendapatan isi rumah
PELAN PEMULIHAN EKONOMI NEGARA
memberi khidmat,
tanpa hak milik,
contohnya penswastaan tempat letak kereta
PENJUALAN ASET(PENSWASTAAN)
untuk kukuhkan industri kecil dan sederhana,
untuk melahirkan sumber  manusia yang ada  ilmu
pengetahuan sains dan teknologI,
RMK 9
punca pendapatan negara,
contohnya pelancongan kesihatan,
contohnya pusat kecemerlangan pendidikan
SEKTOR PERKHIDMATAN

DASAR DALAM NEGARA Siri 2
KATA KUNCI
DASAR
peranannya adalah untuk mengambilalih syarikat yang ada masalah kewangan
DANAHARTA NASIONAL BERHAD/MTEN
untuk lahirkan pemimpin yang matang,
untuk lahirkan pemimpin yang berilmu luas,
untuk lahirkan masyarakat yang ada semangat sukarelawan,
untuk lahirkan masyarakat yang suka kerja amal,
untuk lahirkan masyarakat yang suka kerja kebajikan,
untuk lahirkan masyarkat yang suka kerja
kemasyarakatan
DASAR BELIA NEGARA
kebun kecil diurus seperti ladang,
dapat tingkatkan hasil kampung,
dapat tingkatkan mutu hasil kampung,
dapat tingkatkan hasil untuk dieksport,
dapat wujudkan industri di kampong,
dapat wujudkan PKS di kampung,
dapat tingkatkan taraf hidup petani,
dapat tingkatkan pendapatan petani,
DASAR DUA HALA CARA BARU DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG
RMK 2,RMK 3,RMK 4,
untuk susun semula masyarakat,
untuk basmi kemiskinan,
untuk pupuk perpaduan negara,
DASAR EKONOMI BARU
hasilnya terbentuknya UDA,MARA
DASAR EKONOMI LAMA
untuk tingkatkan kemakmuran,
untuk tingkatkan ekonomi,
untuk tingkatkan kemakmuran sosial,
DASAR HARTA INTELEK
untuk memenuhi keperluan sosial,
untuk memenuhi keperluan budaya,
untuk ahirkan komunikasi yang berkesan,
DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
dengan cara meningkatkan kadar kesuburan,
dengan cara meningkatkan kadar kelahiran,
memberi insentif  cuti bersalin selama 2 bulan,
menyediakan dasar cukai dan faedah,
tujuannya adalah untuk menyediakan permintaan untuk keluaran industri tempatan,
tujuannya adalah menyediakan pasaran bagi keluaran industri tempatan,
tujuannya adalah untuk menyediakan sumber tenaga untuk bangunkan negara,
DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA
untuk meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam,
utk meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan awam,
DASAR PANDANG KE TIMUR
mengadakan latihan industri dan teknikal,
penghantaran pelajar ke Jepun,Korea,
wujudkan KMK (kumpulan kawalan mutu kerja)
DASAR PANDANG KE TIMUR
swasta digalakkan capai objektif sosioekonomi negara,
sektor awam sediakan infrastruktur yang cukup,
perkhidmatan awam ditingkatkan,
pelbagaikan kegiatan ekonomi,
DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
untuk enyediakan sumber tenaga manusia  yang terlatih,
untuk mengembangkan sosio,budaya dan politik negara,
untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, padu,berdisiplin,
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
dengan cara melaksanakan Pejabat Terbuka,
dengan cra menggunakan kad perakam waktu,
DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM
dapat meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam,
dapat meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan awam,
DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM
untuk kurangkan hutang kerajaan,
untuk mengatasi  defisit dalam belanjawan negara,
untuk stabilkan kewangan negara,
dapat kawal pertambahan hutang awam/kerajaan,
DASAR PENGURANGAN PERBELANJAAN AWAM
tidak membazir,
guna sumber sepenuhnya /secara optimum,
untuk tingkatkan pengeluaran,
supaya industri Malaysia dapat bersaing di peringkat antarabangsa,
untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi,
tingkatkan kecekapan perniagaan,
teknologi diterapkan,
untuk lahirkan sumber manusia yang cekap,
DASAR PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN
untuk tingkatkan kecekapan,
untuk tingkatkan pengeluaran,
untuk cepatkan pertumbuhan ekonomi,
untuk kurangkan beban perbelanjaan awam(kerajaan),
untuk tingkatkan bilangan bumiputera dalam perdagangan,
DASAR PENSWASTAAN
galakaan kemasukan buruh China,
galakkan kemasukan buruh India,
buka ladang getah,
eksploit galian dan bahan mentah
DASAR PENTADBIRAN BITISH
untuk memajukan industri,
untuk kembangkan industri hiliran,
untuk berkongsi teknologi dengan negara luar,
untuk mengimport tekonologi luar,
untuk meminjam pakar-pakar dari luar  negara,
caranya adalah memberi kemudahan kredit(pinjaman), dan subsidi untuk projek,  
caranya wujudkan industri  IKS,
contohnya KEDAH CEMENT dan PETRO PIPE INDUSTRIES
DASAR PERINDUSTRIAN BERAT
untuk kurangkan masalah karenah birokrasi,
untuk bantu sektor swasta,
untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi negara,
untuk pupuk persefahaman swasta dan awam,
untuk lahirkan etika kerja pekerja yang positif,
DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA
untuk tingkatkan pendapatan petani,
untuk tingkatkan eksport komoditi pertanian,
untuk tingkatkan mutu komoditi pertanian,
untuk bangunkan kampong tradisional,
untuk libatkan swasta dalam pertanian,
untuk swastakan projek pertanian,
untuk tubuh koperasi peladang,
untuk urus pertanian secara professional,
DASAR PERTANIAN NEGARA
supaya ada pertalian yang erat antara sektor. pertanian,perindustrian dan perkhidmatan,
untuk tingkatkan sekuriti MAKANAN
dengan cara guna BIOTEKNOLOGI dalam pertanian,
DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA
untuk lahirkan masyarakat yang boleh merekacipta,
untuk lahirkan masyarakat yang guna sains untuk bangunkan negara,.
untuk lahirkan masyarakat yang guna teknologi untuk bangunkan negara,
DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA
syarikat Malaysia buka rangkaian di luar negara
dengan cara  buka rangkaian perniagaan antarabangsa,.
untuk majukan syarikat besar,
untuk tingkatkan eksport,
untuk majukan produk eksport,
untuk tingkatkan hasil eksport,
untuk kembangkan perniagaan berskala besar,.
syarikat milik rakyat tempatan` dan  bukan usahasama dengan pelabur luar,.
DASAR SOGOSOSHA
untuk lahirkan masyarakat yang sihat,
untuk lahirkan masyarakat yang berdisiplin,
untuk lahirkan masyarakat yang bersatu padu,
untuk sediakan peluang untuk keperluan psikologi,
untuk sediakan peluang fisiologi,
untuk sediakan kemudahan fisiologi dan psikologi
DASAR SUKAN NEGARA
Untuk lahirkan masyarakat yang sihat,
Untuk lahirkan masyarakat yang berdisiplin,
Untuk lahirkan masyarakat yang bersatu padu,
Untuk sediakan kemudahan fisiologi
DASAR SUKAN NEGARA
untuk tingkatkan kualiti hidup,
untuk mencari pengganti sumber tenaga,
untuk lahirkan tenaga yang mesra alam,
DASAR TEKNOLOGI HIJAU
untuk bentuk pola penduduk yang sistematik,
untuk bentuk pola penduduk yang terancang,
untuk seimbangkan ekonomi bandar dan luar bandar,
DASAR URBANISASI/PERBANDARAN
untuk majukan potensi diri warga tua,
untuk lahirkan warga tua yang aktif,
untuk lahirkan warga yang produktif,
untuk tingkatkatkan martabat diri warga tua,
untuk kehormatan diri warga tua,
DASAR WARGA TUA
untuk bangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan,
untuk bangunkan sumber manusia,
untuk tingkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial,
DASAR WAWASAN NEGARA
untuk tingkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam,
untuk tingkatkan produktiviti dalam perkhidmatan awam,
KEPIMPINAN MELALUI TELADAN
untuk lahirkan masyarakat yang berilmu,
untuk lahirkan masyarakat yang kreatif,
untuk lahirkan masyarakat yang berinovasi/rekacipta,
untuk lahirkan masyarakat yang ada minda kelas pertama,
untuk seimbangkan sosio-ekonomi rakyat,
MISI NASIONAL/RMK 9
untuk kukuhkan nilai matawang
MTEN
untuk lahirkan perusahaan kecil,
untuk pelbagaikan eksport,
untuk gantikan import,
supaya pengguna tempatan beli barangan Malaysia,
untuk kurangkan pelabur asing,
untuk seimbangkan perkembangan industri,
untuk majukan industri barangan getah,
untuk majukan industri barangan kelapa sawit,
PELAN INDUK PERINDUSTRIAN
bahasa pengantar ialah Bahasa Melayu,
kurikulum yang sama,
peperiksaan yang sama,
PENYATA RAZAK                
contohnya KEJORA(Kemajuan Johor Tenggara),
KESEDAR(Kemajuan Kelantan Selatan)
RMK 3
Dasar Beli Barangan Buatan Malaysia,
Dasar Pertanian Negara,
Dasar Persyarikatan Malaysia,
Dasar Produktiviti,
RMK4
untuk tingkatkan kemahiran yang diperlukan,
untuk lahirkan tenaga kerja yang terlatih,
untuk lahirkan tenaga kerja yang nberpendidikan,
untuk terapkan nilai murni untuk perpaduan,
untuk tingkatkan bilangan profesional Bumiputera,
untuk tingkatkan mutu profesional Bumiputera,
untuk bangunkan tanah,
RRJP2/DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
untuk tingkatkan bilangan bumiputera yang mempunyai saham dalam sektor perdagangan dan perindustrian,
SKIM AMANAH BUMIPUTERA (ASB)
SKIM AMANAH NASIONAL(ASN)
PERMODALAN NASIONAL BERHAD (PNB)
untuk jadikan Malaysia sebuah negara maju,
untuk hapuskan kemiskinan semua kaum,
untuk seimbangkan pendapatan semua kaum
WAWASAN 2020


DASAR LUAR NEGARA
Maksud:Kawasan perdagangan bebas ASEAN,
wujudkan perdagangan bebas,
hapuskan halangan perdagangan(tariff/cukai),
tariff dimansuhkan,
harga produk diturunkan untuk bersaing,.
daya saing produk ditingkatkan untuk bersaing,
dengan produk negara jiran,
AFTA
Bekerjasama dengan negara serantau,
Bekerjasama untuk keamanan serantau, 
Bekerjasama untuk kestabilan politik,
Bekerjasama dalam pendidikan,
Bekerjasama dalam kesihatan,
Bekerjasama dalam politik melalui Mesyuarat Menteri Luar ASEAN,
Bekerjasama dalam sosio-budaya melalui Mesyuarat Menteri Luar ASEAN,
Membangunkan ekonomi negara serantau,
Pertikaian dengan negara ASEAN diselesaikan secara rundingan,
Kerjasama ekonomi antara negara ASEAN,
Bekerjasama dengan negara ASEAN untuk bendung kegiatan edar dadah,
Sependapat dalam isu antarabangsa,
ASEAN
contohnya Pesta filem ASEAN,
contohnya Bengkel  lukisan dan muzik,
ASEAN-KERJASAMA BUDAYA DAN S0SIAL
Projek perindustrian spt
fabrikasi tembaga(di Filipina),
Vaksin (di Singapura),
Lombong garam(di Thailand),
Baja Urea(di Indonesia),
Pendirian yang sama tentang isu ekonomi antarabangsa,
Wujudkan peraturan istimewa dalam kalangan negara anggota,
Kerjasama ekonomi terjejas kerana negara anggota lebih pentingkan domestik daripada ASEAN,
ASEAN-KERJASAMA EKONOMI
Jepun kurangkan tariff atas 1653 barangan ASEAN,
Jepun beri AS 22 juta kepada tabung kebudayaan ASEAN,
Jepun melabur di negara ASEAN,
ASEAN-KERJASAMA DENGAN JEPUN
Terbentuknya  komuniti keselamatan ASEAN,
Terbentuknya  PIAGAM ASEAN,
ASEAN –SIDANG KEMUNCAK DI KL -2005
Pembangunan saintifik,teknikal,sosial dan sumber
AEAN +3(China.Jepun,Korea)
Perjuangkan perdagangan bebas bagi negara anggotanya,
pasaran terbuka bagi negara anggotanya,
Kerjasama ekonomi antara negara anggota,
Kerjasama ekonomi antara negara serantau,
Sependapat dalam isu antarabangsa,
Memerangi rasuah(sidang di CHILE),
Memerangi keganasan(sidang di KOREA SELATAN),
APEC(KERJASAMA ekonomi ASIA PASIFIK)
Berdagang dengan semua negara,
Berdagang dengan semua ideologi,
Berdagang kerana ekonomi,
DASAR LUAR  MALAYSIA
Dasar pro barat dan anti komunis,
Dasar berkecuali,
Dasar berhubung dengan negara Islam dan serantau,
Dasar berhubung dengan negara kecil,
DASAR LUAR MALAYSIA
Hubungan erat dengan negara jiran,
Hubungan ekonomi dengan negara lain,
Hubungan budaya dengan negara lain,
Hubungan dengan negara lain tanpa kira ideologi,
Segala masalah diselesaikan di meja rundingan,
Urusan tentang pendatang tanpa izin adalah tanggungjawab bersama,
DASAR LUAR MALAYSIA
Dasar luar dengan Afrika Selatan berubah setelah dasar apartheid dihapuskan,
Hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan selepas itu,
DASAR LUAR MALAYSIA
Luaskan pasaran barangan eksport ASEAN,
Stabilkan harga komoditi ASEAN,
DIALOG ASEAN-JEPUN-KANADA
Bincangkan tentang hutang negara membangun,
Menarik pelabur asing melabur di negara membangun,
DIALOG SELATAN SELATAN
Terhasilnya perjanjian getah asli antarabangsa,
Terhasilnya GSTP-GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES,
DIALOG UTARA SELATAN
Lindungi kuota eksport negara asia timur,
Kerjasama ekonomi,saling menjual antara negara Asia Timur,
Kekalkan sebagai sistem perdagangan bebaS dalam kalangan negara Asia timur,.
Bekerjasama dalam saling menjual barangan antara negara asia timur,
EAEC(perundingan ekonomi asiab timur}
Kedudukan geografi,
Fahaman politik,
Negara anggota Komanwel,
Negara anggota PBB,
Berdagang untuk pembangunan ekonomi,
FAKTOR DASAR LUAR
untuk stabilkan politik serantau,
untuk stabilkan keselamatan serantau,
FORUM SERANTAU ASEAN(ARF)
Singapura jual semula air yang telah dirawat kepada Johor,
Setiap seribu gelen air mentah dikenakan 3 sen,
HUBUNGAN MALAYSIA-SINGAPURA
Persefahaman bagi memajukan serantau,
Kerjasama dalam pelancongan dan inftrastruktur,
SEGITIGA PERTUBUHAN INDONESIA MALAYSIA,THAILAD-IMT-GT,(utara)
SEGITIGA PERTUBUHAN INDONESIA,MALAYSIA,SINGAPURA-IMS-GT(selatan)
di Sungai Besi,
di Pulau Bidong,
KEM PELARIAN VIETNAM
dituntut oleh China,Vietnam,Filipina,Malaysia,
KEPULAUAN SPRATLEY  di Laut China Selatan
Negara anggotanya ialah negara sedang membangun,
Masalah negara membangun ialah harga komoditi yang rendah dan tidak stabil,
Masalah negara membangun ialah sekatan tariff dan bukan tariff oleh negara maju,
Negara anggotanya ialah negara yang kurang maju,
Negara anggotanya ialah negara pertanian,
Malaysia berhubung dengan selatan-selatan kerana Dialog Utara Selatan tidak menguntungkan negara dunia Ke3,
Malaysia sertai kerjasama selatan selatan kerana dialog utara selatan gagal,
Kerjasama teknikal antara negara membangun,
PBB,NAM,G77 terlibat melaksanakannya,
Terbentuknya kumpulan 15/G15,
Ibu pejabat Pusat pertukaran data pelaburan,perdagangan dan teknologi SELATAN {SITTDEC} terletak di Malaysia,
KERJASAMA SELATAN-SELATAN
Kerjasama ekonomi dengan negara serantau,
Sebulat suara pada peringkat antarabangsa,
KESATUAN EROPAH/KOMUNITI EROPAH/EC
CHOGM-mesyuarat ketua-ketua kerajaan,
CHOGM di Harare berikrar banteras dadah,melindungi prinsip demokrasi dan sahkan deklarasi Bangkok,
Deklarasi Langkawi-Tingkatkan kualiti alam sekitar,
Haramkan penggunaan senjata nuklear,
Tentang dasar apartheid di afrika selatan
KOMANWEL
Kurangkan kemiskinan,
Kurangkan jurang pendapatan,
Bersatu dalam menghadapi isu ekonomi antarabangsa
KOMUNITI EKONOMI ASEAN
Tentang bekalan air mentah,
Perebutan pulau batu putih,
KONFLIK MALAYSIA-SINGAPURA
Negara anggotanya ialah negara sedang membangun,
Masalah negara membangun ialah harga komoditi yang rendah dan tidak stabil,
Masalah negara membangun ialah sekatan tariff dan bukan tariff oleh negara maju,
Negara anggotanya ialah negara yang kurang maju,
Negara anggotanya ialah negara pertanian,
Berdialog dengan negara maju,
Kerjasama dalam ekonomi antara negara anggota,
Bekerjasama dalam meningkatkan produktiviti,
Bantu negara anggota yang ada masalah ekonomi,
Bantu negara anggota yang ada beban hutang,
Bantu negara anggota tentang pertukaran mata wang asing yang tidak menentu,
Kerjasama dalam pertukaran maklumat,
Kerjasama dalam pertukaran data,
KUMPULAn G-15
Negara anggotanya ialah negara sedang membangun
Negara anggotanya ialah negara yang kurang maju
Negara anggotanya ialah negara pertanian
Menghadapi masalah hutang
Menghadapi masalah untuk kerjasama ekonomi dengan negara maju
Berdialog dengan negara maju
Kerjasama dalam ekonomi antara negara anggota
Bekerjasama dalam meningkatkan produktiviti
Bantu negara anggota yang ada masalah ekonomi
Bantu negara anggota yang ada beban hutang
Bantu negara anggota tentang pertukaran mata wang asing yang tidak menentu
KUMPULAN G -77
Berkongsi ilmu tentang takaful,
Perkenalkan produk baru dalam perbankan,
Perkenalkan produk baru dalam insurans,
Perkenalkan produk baru dalam kewangan,
KUMPULAN LAPAN NEGARA MEMBANGUN(D-8)
Mengadili kes pencerobohan wilayah lain,
Mengadili kes penghapusan etnik,
MAHKAMAH JENAYAH ANTARABANGSA/ICC
Bantu negara Timur Leste pada awal kemerdekaannya,
MAJLIS AMANAH PBB
Mengambil langkah pencegahan penyakit berbahaya seperti SARS,demam denggi dan malaria,
Malaysia pernah jadi pengerusi,
MAJLIS EKONOMI DAN SOSIAL PBB
Menjaga keamanan dan menghentikan pencerobohan kuasa besar,
Malaysia pernah duduki kerusi tidak tetap,
Selesaikan pertikaian politik antarabangsa,
MAJLIS KESELAMATAN PBB
Bertukar-tukar pendapat tentang isu serantau,
Bertukar-tukar pendapat tentang globalisasi,
Kerjasama dalam bidang ekonomi,
Kerjasama dalam politik,
Kerjasama dalam sosial,
MESYUARAT ASIA-EROPAH(ASEM)
Kanada,mexico,amerika syarikat
NAFTA
Iktiraf kerajaan Palestin,
Malaysia desak Israel pulangkan wilayah yang dirampas olehnya,
Menyokong perjuangan rakyat Palestin tuntut kembali hak mereka,
Malaysia pernah jadi tuan rumah persidangan OIC,
Malaysia cuba selesaikan konflik Iran-Iraq,
Malaysia sokong perjuangan rakyat Palestin
OIC
Negara Dunia Ketiga tuntut rundingan semula beban hutang kerana kenaikan kadar faedah,kejatuhan harga komoditi,pinjaman bank dikurangkan,
Negara Dunia Ketiga tuntut pemindahan teknologi dari negara maju,
Beban hutang negara membangun disemak semula,
Negara maju kurangkan rintangan perdagangan,
Membetulkan ketidaksamaan dalam ekonomi antarabangsa,
Menghapuskan jurang yang luas antara negara membangun dengan negara maju,
Negara maju bantu bangunkan negara membangun,
Negara maju buka eksport Dunia Ketiga,
Negara maju pindahkan teknologi ke negara Selatan,
ORDE BARU EKONOMI DUNIA
Mengakui persamaan ras,
Persidangan Bumi di Rio de Janeiro,
Malaysia pernah jadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB,
PBB
Denmark,
Finland,
PEJABAT KONSUL DI MALAYSIA
USA,
Jepun,
Peranchis,
PEJABAT PERWAKIL AN BERTARAF KEDUTAAN
Galakkan wanita melibatkan diri dalam pelbagai sektor,
Menjalankan urusan perdagangan bebas dengan semua negara,
Mengakui persamaan ras,
Memecahkan monopoli negara maju dalam bidang maklumat dan berita,
Menghormati hak asasi manusia,
Menghormati kedaulatan wilayah lain,
Membincangkan pengedaran dadah dunia,
Membincangkan keadaan ekonomi yang kritikal di Afrika,
Menentang penjajahan,
Menentang penindasan hak asasi,
Menekankan kesamarataan dan kepentingan
bersama antara negara serantau,
PERGERAKAN NEGARA-NEGARA BERKECUALI(NAM)
Stabilkan politik serantau,
Stabilkan keselamatan serantau,
PERJANJIAN ZON BEBAS SENJATA NUKLEAR ASIA TENGGARA (SEANWFZ)
Hapuskan rintangan dalam perdagangan antarabangsa,
PERTUBUHAN PERDAGANGAN SEDUNIA
Perwakilan kedutaan,
Perwakilan agensi PBB,
Perwakilan Konsul,
PERWAKILAN MALAYSIA
Tuntutan persempadanan bertindih,
Pulau Natuna Anambas,Pulau Batu Putih,Pulau Ligitan,Pulau Sipadan
Bantu negara mundur,
Tingkatkan perdagangan dengan Negara Dunia Ke3,
Hubungan dengan negara membangun,
Khidmat perunding,
Kursus jangka pendek,
Projek pembangunan,
RANCANGAN KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA
Kawasan bebas daripada senjata nuklear di asia tenggara,
Kerjasama serantau dalam menghadapi pergolakan di Laos dan Kampuchea,
SEANWFZ
Kemukakan laporan tahuan dalam Majlis Perhimpunan Agung,
SEKRETARIAT PBB
Wujudkan blok perdagangan,
Merapatkan jurang kemiskinan,
SIDANG KEMUNCAK  ASIA TIMUR(EAS)
Terlibat dalam kemerdekaan Namibia,
Terlibat dalam gencatan senjta Iran-Iraq,
Kutuk serangan Iraq terhadap Kuwait,
Mencari negara ganti untuk pelarian Vietnam,
Mohon bantuan daripada UNHCR untuk bantu pealarian Vietnam,
Menjadi anggota Majlis Keselamatan PBB,
Menjayakan persidangan pertubuhan negara pada kumpulan 77,
Jadi tuan rumah kepada Persidangan Suruhanjaya Selatan-Selatan,
Menggesa penghapusan dasar apartheid di afrika selatan,
SUMBANGAN MALAYSIA
Kerjasama ekonomi antara negara membangun
SURUHANJAYA SELATAN-SELATAN
Prinsip pentas benua,
Prinsip 360 km dari pantai,
Prinsip Gugusan Pulau,
Prinsip Garisan Meridien,
Kawasan carigali petroleum
ZON EKONOMI EKSKLUSIF
ASEAN jadi Zon Aman,Bebas dan Berkecuali,
Untuk menjamin kestabilan politik di ASEAN,
Halang campurtangan kuasa besar di ASEAN,
Hal ini kerana ada ancaman komunis,
Hal ini kerana ada campurtangan Amerika Syarikat di Vietnam,
Selesai pertikaian antara negara ASEAN secara rundingan,
Tentukan nasib negara ASEAN berdasarkan hak mutlak sendiri,
ZOPFAN

DEWAN RAKYAT DAN DEWAN NEGARA
Membahaskan,menangguhkan dan meluluskan rang undang undang/belanjawan kerajaan,.
Gubal dasar kementerian-kementerian,
Menyemak dasar kerajaan,
membincangkan dasar kerajaan,
Wartakan undang-undang sebagai warta kerajaan supaya undang-undang dapat dikuatkuasakan,
Dewan negara tidak boleh tolak rang undang-undang,
Dewan negara tidak boleh batalkan rang undang-undang,
Dewan negaara hanya boleh tangguhkan rang undang-undang  kewangan selama 30 har,i
Dewan Negara  boleh tangguhkan rang undang-undang lain selama  satu tahun,
Perlu sokongan 2/3 daripada ahli dewan untuk pinda kedudukan bahasa kebangsaan dan perubahan sempadan antara negeri di Semenanjung Malaysia dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera sabah/sarawak,
Kedudukan perdana menteri memerlukan 2/3 ahli  Parlimen tanpa persetujuan majlis raja-raja,
Kekosongan luar jangka adalah kerana ahli dewan meninggal dunia,hilang  kelayakan,meletak jawatan,
Setiausaha dewan negara dilantik oleh YDPA,
2 orang ahli dewan negara diplih daripada ADUN setiap negeri,
Ahli dewan negara idak boleh yang muflis,
Ahli dewan negara tidak boleh yang bergaji tetap  dalam sektor awam,
40 ahli dewan negara dilantik oleh YDPA,
YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA dipilih daripada anggota Dewan Negara,
ahli dewan berumur tidak kurang daripada 30 tahun
AHLI DEWAN NEGARA
Ahli dewan rakyat tidak boleh yang muflis,
Ahli dewan rakyat tidak boleh yang bergaji tetap  dalam sektor awam,
umur ahli dewan 21 tahun dan ke atas
AHLI DEWAN RAKYAT
Dokumen rang undang-undang yang dibentang di parlimen
HANSARD
Boleh dipecat oleh 2/3 ahli dewan,
MENTERI KABINET
Bahas isu semasa,
menggubal undang-undang,
Meluluskan rang undang-undang negara,
PARLIMEN
Menjadi ketua kabinet,
Melantik ketua setiausaha kementerian,
Memilih jemaah menteri,
Mesti warganegara secara kuatkuasa undang-undang,
Mesti ahli dewan rakyat,
Mesti mendapat sokongan majoriti ahli dewan rakyat,
Salah satu komponen dalam kabinet,
PERDANA MENTERI
Peraturan dan kaedah yang dibuat oleh Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah Kerajaan Tempatan,
PERUNDANGAN SUBSIDIARI
Pihak yang perlu dirujuk oleh menteri untuk memberikan notis pemberitahuan dalam proses penggubalan rang undang-undang,
SETIAUSAHA DEWAN rakyat
Dilantik oleh perdana menteri,
Dipecat oleh perdana menteri,
Tugasnya membantu menteri,
Pelantikannya boleh dalam kalangan ahli parlimen,
Saraannya ditetapkan oleh jemaah menteri,
SETIAUSAHA POLITIK
Sebelum dibentang,maklumkan kepada setiausaha dewan rakyat,
Draf undang-undang dibuat oleh jabatan peguam negara,
Bacaan pertama-menteri yang berkenaan hanya menyebut tajuk rang undang-undang,
Bacaan kedua -rang undang-undang dibahaskan,
Peringkat jawatankuasa-rang undang-undang boleh dipinda,
Undang-undang dipinda jika sokongan majoriti majlis parlimen,
Bacaan 3-undang-undang diwartakan,
draf undang-undang dicetak dan diedarkan,
Dikuatkuasakan setelah disiarkan dalam warta kerajaan,.
PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG

MAHKAMAH
bukti yang menunjukkan seseorang tidak berada di tempat kejadian,
ALIBI
perintah mahkamah untuk mengetepikan keputusan yang dibuat
oleh mahkamah yang lebih rendah,
CERTIORI
sediakan draf undang-undang untuk dibentang dalam parlimen,
JABATAN PEGUAM NEGARA
ketua dalam bidang kehakiman,
menjadi Pengerusi Mahkamah Persekutuan,
tidak terlibat dalam pemilihan YDPA,
dipilih oleh perdana menteri,
dilantik oleh YDPA,
diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja,
saraan ditentukan oleh parlimen,
KETUA HAKIM NEGARA
bertugas di bawah Ketua Hakim Negara,
ketua pentadbir semua mahkmah di Malaysia,
KETUA PENDAFTAR
membicarakan kes saman anggota tentera terhadap staf sarjannya
kerana menipunya
MAHKAMAH  SESYEN
mengadili pertelingkahan majikan dengan pekerja,
Kes akan dibawa kepada Menteri  Sumber Manusia jika masih gagal,
Jika masih gagal akan dibawa ke Mahkamah Tinggi,
bicarakan kes pemecatan kerja oleh majikan,
MAHKAMAH BURUH
perbicaraan secara tertutup,
perbicaraan tidak direkodkan,
kanak-kanak yang berumur 12 tahun dimasukkan ke sekolah
Pemulihan,
MAHKAMAH KANAK-KANAK
anggotanya Hakim Besar Mahkmah Tinggi,Presiden Mahkamah Persekutuan,
membicarakan YDPA,Sultan,Raja yang melakukan kesalahan jenayah,
MAHKAMAH KHAS RAJA-RAJA
mentafsir perlembagaan negeri,
menyelesaikan pertikaian antara kerajaan dengan kerajaan negeri,
kendalikan kes rayuan,
membatalkan perbicaraan mahkamah rayuan,
mendengar kes rayuan mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan,
MAHKAMAH PERSEKUTUAN
mendengar kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi,
MAHKAMAH RAYUAN
memeriksa rekod kes sivil mahkamah yang lebih rendah,
mengeluarkan writ/saman tentang tuntutan sewa,
tidak kendalikan kes rayuan,
tidak bicarakan kes jenayah yang melibatkan hukuman mati,
menuntut penjelasan hutang daripada individu/syarikat lain kurang
daripada RM25000,
MAHKAMAH SESYEN
kes jenayah - contohnya sebar ajaran sesat,tak bayar zakat fitrah
kes menipu dan kes menyamar sebagai pegawai jabatan agama Islam dibicarakan di mahkmah awam,
MAHKAMAH SYARIAH
membicarakan tentera yang langgar peraturan dalam kem tentera,
MAHKAMAH TENTERA
keluarkan perintah lelongan untuk hartanah,
boleh batalkan keputusan pilihanraya,
kendalikan kes rayuan,
permohonan agar invidu lain diistiharkan muflis,
bicarakan kes pengambilan anak angkat,
mendengar kes rayuan mahkamah buruh,
mendengar kes rayuan mahkamah kanak-kanak,
MAHKAMAH TINGGI
-
mendengar kes rayuan mahkmah syariah,
MAHKAMAH TINGGI SYARIAH
bantu peguam negara,
PEGUAM CARA NEGARA
menjadi pendakwa raya,
menjadi penasihat kabinet,
status sama seperti Hakim Mahkamah P`sekutuan,
memegang jawatan selama diperkenankan oleh YDPA,
saraannya ditentukan oleh kumpulan wang yang disatukan,
tidak boleh prosiding dalam mahkamah syariah,
lantikannya tidak perlu persetujuan Majlis Raja-Raja,
PEGUAM NEGARA
ahli ex-officio dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri,
PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI
menyegerakan urusan mahkamah tinggi 
PESURUHJAYA KEHAKIMAN
Mempunyai bukti yang kukuh untuk memulakan Pendakwaan,
PRIMA FACIE
dokumen yang dikeluarkan oleh mahkamah yang memerintahkan
pihak pembela hadir di mahkamah,
SAMAN
menangguhkan kes hingga suatu tarikh yang  belum ditetapkan,
SINE DIE
terhadap saksi yang tidak hadir di mahkamah,
terhadap mereka yang membuat rusuhan di tempat awam,
dokumen yang diberikan oleh mahkamah kepada polis untuk
menangkap seseorang/menggeledah premis bagi mencari bukti
WARAN TANGKAP
dokumen atau surat perintah yang dikeluarkan atas nama YDPA
WRIT

MAJLIS RAJA-RAJA
untuk ubah sempadan negeri,
untuk perkenankan sesuatu amalan/upacara Agama ISLAM
KUASA MAJLIS RAJA-RAJA
membubarkan DUN,
menganugerahkan  bintang kehormatan/pangkat,
melantik ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri,
melantik ahli suruhanjaya perkhidmatan awam negeri
KUASA RAJA/YDP
dipengerusikan oleh 9 raja melayu secara bergilir-gilir
PENGERUSI MAJLIS RAJA RAJA
memaklumkan keputusan pemilihan YDPA,
memaklumkannya kepada Parlimen,
menjadi setiausaha  Majlis Raja-Raja,
menyerahkan dokumen bertulis tentang  pemilihan YDPA kepada parlimen,
PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA RAJA
mengiringi YDPA ke mesyuarat Majlis Raja Raja,
berkuasa pilih jemaah menteri,
PERDANA MENTERI
dilantik oleh Majlis Raja- Raja
TIMBALAN YDPA
menjadi ahli mesyuarat Majlis Raja-Raja,
tidak boleh menjadi ahli mesyuarat Lembaga Pengampunan,
tidak boleh jadi pengerusi Majlis Raja-Raja,
tidak boleh memilih YDPA,
YANG DIPERTUA NEGERI
menjadi ketua angkatan tentera,
membenarkan parlimen dibubarkan,
melantik ketua hakim negara,
melantik perdana menteri,
melantik jemaah menteri,
melantik ahli dewan negara,
melantik hakim mahkamah syariah,
kuasa budibicaranya ialah memperkenankan
pembubaran parlimen,
melantik hakim besar mahkamah tinggi,
melantik pengerusi suruhanjaya,
melantik presiden mahkmah rayuan,
YDPA

KERAJAAN NEGERI
komponennya ialah majlis mesyuarat kerajaan negeri,
Menteri besar/ketua menteri
BADAN EKSEKUTIF NEGERI
komponennya ialah dewan undangan negeri ,raja atau
Yang dipertua negeri,
BADAN PERUNDANGAN NEGERI
dipengerusikan oleh yang dipertua DUN,
meluluskan undang-undang negeri,
ahli DUN boleh menjadi ahli Dewan Rakyat,
ahli DUN perlu letak jawatan jika dilantik jadi yang dipertua
Dewan negara,
saraan ADUN ditentukan kumpulan wang negeri disatukan,
tidak dilantik oleh raja kerana mereka dipilih oleh rakyat
melalui pilihanraya,
bilangan ahlinya berbeza mengikut negeri,
keistimewaannya sama seperti parlimen,
boleh menggubal undang-undang dalam SENARAI NEGERI dan SENARAI BERSAMA sahaja,
DUN perlu bersidang tidak lewat 120 hari dari tarikh dewan
dibubarkan,
DEWAN UNDANGAN NEGERI
Meluluskan anggaran belanjawan tahunan pihak Berkuasa tempatan,
KERAJAAN NEGERI
Menteri Besar mengetuai nya,
meluluskan pertukaran status tanah daripada pertanian
kepada tanah pembangunan,
menguruskan tanah rizab melayu,
menguruskan harta karun yang ditemui,
pegawai kewangan negeri ialah penjawat awam,
setiausaha kerajaan negeri ialah penjawat awam,
meluluskan pertukaran hak milik tanah,
mengeluarkan lesen pemaju perumahan,
melaksanakan pentadbiran kerajaan negeri,
bertanggungjawab bersama DUN,
gubal undang-undang kecil tentang tanah negeri untuk
kegunaan perniagaan,
gubal undang-undang kecil  pihak berkuasa tempatan,
MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI
menjadi pengerusi majlis mesyuarat kerajaan negeri,
menjalankan kuasa eksekutif sultan/raja,
menjadi ketua kerajaan negeri,
menjadi ketua majlis mesyuarat kerajaan negeri,
dilantik oleh raja/sultan/yang dipertua negeri,
memegang jawatan sehingga DUN dibubarkan,
boleh menjadi ahli dewan negara,
jika ingin jadi speaker dewan rakyat kena letak jawatan MB,
tidak boleh jadi anggota SPR,
MENTERI BESAR
menjadi penasihat kepada menteri besar/ketua menteri/,
Majlis mesyuarat kerajaan negeri dalam hal pentadbiran,
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
berkuasa memajukan ekonomi negeri,
PERBADANAN EKONOMI NEGERI
menamakan nama jalan dan lorong taman perumahan,
hasilnya ialah kompaun kerana membuang sampah,
hasilnya ialah lesen anjing,
hasilnya ialah lesen pusat hiburan,
hasilnya ialah sewa ruang gerai makanan,
hasilnya ialah cukai taksiran harta,
hasilnya ialah kompaun kerana restoran kotor,
hasilnya ialah kompaun kerana cemarkan anak sungai
dengan sampah sarap,
berkuasa menggubal undang-undang kecil tempatan
hasilnya ialah kompaun terhadap kesalahan papan iklan p`niagaan,
kakitanganya dilantik oleh kerajaan persekutuan,
ahli majlis pihak berkuasa tempatan dilantik oleh kerajaan,
PIHAK BERKUASA TEMPATAN
pendaftaran hak milik tanah,
menukar hak milik tanah,
keluarkan lesen untuk cari galian,
rumah penginapan,
rumah lojing,
hukum syarak,
penyu di sungai,
menangkap ikan di sungai,
cukai taksiran harta,
zakat,
bil air,
cukai tanah,
kompaun kerana tak bayar cukai tanah,
hasil kuitipan zakat dan fitrah,
bayaran denda di mahkamah tinggi,
duti eksais petroleum –UNTUK SABAH DAN SARAWAK,
bayaran daripada pelabuhan negeri-UNTUK SABAH DAN
SARAWAK
SENARAI NEGERI/HASIL NEGERI
menjadi anggota jawatankuasa perhubungan
antara kerajaan persekutuan dengan negeri,
SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
penasihat kepada menteri besar,
penasihat kepada majis mesyuarat kerajaan negeri,
memastikan agensi kerajaan  melaksanakan dasar kerajaan
Negeri,.
pegawai tadbir utama negeri,
ketua perkhidmatan awam negeri,
SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
semua negeri ada KECUALI perlis,pulau pinang,Melaka,neg.9,
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
NEGERI


KERAJAAN PERSEKUTUAN
AKAUNTAN NEGARA
Mengawal belanjawan kerajaan Malaysia,
dilantik oleh YDPA,
diplih oleh Perdana Menteri,
BANK NEGARA
stabilkan monetary
stabilkan struktur kewangan negara,
jurubank bagi kerajaan,
penasihat kewangan kepada kerajaan,
GABENOR BANK NEGARA
tidak dilantik oleh YDPA
JABATAN
ketua jabatan ialah KETUA PENGARAH,
membantu kementerian melaksanakan program,
kakitangannya dilantik oleh SURUHANJAYA
PERKHIDMATAN AWAM(JPA),
JABATAN AKAUNTAN NEGARA
membangunkan sistem perancangan dan kawalan belanjawan,
membangunkan sistem perakaunan pungutan
wang,
JABATAN PERANGKAAN-
merangka statistik untuk tujuan tertentu
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
menguruskan soal gaji kakitangan awam,
menguruskan soal kenaikan pangkat kakitangan
awam,
menguruskan soal disiplin kakitangan awam,
menyediakan latihan untuk pegawai kerajaan,
JAWATANKUASA KABINET
membantu kabinet dalam melaksanakan tugas
JAWATANKUASA KERJA PEMBANGUNAN NEGARA
melaksanakan dasar kerajaan
JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN
menyelaras semua kementerian,
GLC/SYARIKAT KERAJAAN
mengurangkan beban kewangan kerajaan,
membolehkan kerajaan bergiat dalam kegiatan
Ekonomi,
KEMENTERIAN
memantau kegiatan agensi kementerian,
memantau kegiatan jabatan kementerian,
agensi pelaksana yang tertinggi,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN HEP
kompaun kerana logo HALAL,
kompaun kerana salahguna subsidi diesel,
KETUA AUDIT NEGARA
dilantik oleh YDPA,
diplilih oleh Perdana Menteri,
disokong oleh Majlis Raja-Raja,
dipecat oleh Tribunal Khas,
tugasnya menyemak belanjawan kerajaan,
menganalisa belanjawan kerajaan,
saraan ditentukan oleh parlimen,
KETUA POLIS NEGARA
dipilih oleh Perdana Menteri,
dilantik oleh YDPA,
KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN
Beliau ialah pegawai tadbir utama kementerian,
Beliau pastikan dasar kementeriannya dilaksanakan dengan cekap dan berkesan,
Menjadi  penasihat kepada menteri,
Tidak mewakili menteri,
Tidak terlibat dalam menggubal dasar,
jadi AJK Jawatankuasa Perhubungan antara
Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri
KETUA SETIAUSAHA NEGARA
menjadi pengerusi perhubungan antara
Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri,
menjadi ketua perkhidmatan awam persekutuan,
menjadi pengerusi  jawatankuasa perancang
Pembangunan negara,
menjadi setiausaha dalam mesyuarat kabinet,
KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN DISATUKAN
hasil kutipan cukai,
hasil agama Islam,
pengeluaran tambahan perlu kelulusan parlimen,
pengurusannya diselaraskan oleh kerajaan
persekutuan,
MAJLIS AIR NEGARA
menyediakan perkhidmatan air yang efisien,
menyelaraskan bekalan air di semua negeri,
MAJLIS KEWANGAN NEGARA
Memperuntukkan kewangan daripada kerajaan   
Persekutuan kepada negeri,
berunding dengan kerajaan tentang pinjaman
Kerajaan persekutuan kepada negeri,
peruntukan persekutuan kepada negeri adalah berdasarkan bilangan penduduk negeri dan panjang jalanraya negeri,
membincangkan penyerahan jumlah cukai kepada negeri,
mengagihkan peruntukan wang persekutuan kepada negeri,
mengawal jabatan atau agensi kewangan negeri,
seragamkan program negeri,
memberi pinjaman kepada kerajaan negeri
MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN TEMPATAN
mengawal jabatan atau agensi kewangan negeri,
seragamkan program negeri,
MAJLIS PEMBANGUNAN NEGARA
melaksanakan pembangunan negara,
MAJLIS PERANCANG NEGARA
rancang dasar ekonomi negara,
MAJLIS TANAH NEGARA
mengawal jabatan atau agensi kewangan negeri,
seragamkan program negeri,
PENGERUSI SPR
dipilih oleh perdana menteri,
dilantik oleh YDPA,
dipecat oleh YDPA setelah disahkan oleh tribunal
KHAS,
tidak boleh pegang jawatan  bergaji,
saraannya dibiayai oleh kumpulan wang yang disatukan
PERBADANAN AWAM
contohnya MARA,
bertujuan melicinkan pentadbiran dengan
mengurangkan birokrasi,
perlu rujuk JPA dan Perbendaharaan jika ingin
tambah/kurangkan bilangan kakitangan,
contoh lain ialah PERNAS yang bertanggung
jawab dalam soal ekuiti kaum bumiputera,
contoh lain ialah PETRONAS yang bertanggung
jawab dalam soal cari gali minyak,
contoh lain ialah MISC yang bertanggungjawab
dalam aspek kemajuan industri kapal di M`sia,.
PERBENDAHARAAN
analisis dasar perdagangan antarabangsa,
Mengurus pinjaman untuk kerajaan Malaysia,
Melaksanakan belanjawan kerajaan Malaysia,
menganalisis kedudukan ekonomi negara, 
gaji kakitangan kerajaan melalui perbendaharaan,
mendapatkan sumber kewangan bagi kerajaan,
mengurus wang kerajaan,
PILIHANRAYA
undi pos ialah untuk tentera yang bertuga
Pegawai SPR  yang bertugas,
banduan dan rakyat Malaysia di luar negara
bukan tugas kerajaan tidak boleh undi pos,
persempadanan semula kawasan pilihanraya
adalah dalam bidangkuasa SPR,
SPR membuat semakan daftar pemilih,
ahli SPR diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja,
SENARAI BERSAMA
kebajikan masyarakat,
kebudayaan,
sukan,
perparitan,
pengairan,
SENARAI PERSEKUTUAN
penerbitan akhbar,
syarikat kerjasama,
kesatuan sekerja,
kebajikan orang asli,
keselamatan dalam negeri,
cukai pendapatan,
cukai jalan,
keluarkan sijil lahir,
luluskan dokumen perjalanan antarabangsa,
UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN
mengawasi agensi kerajaan yang melaksanakan
dasar kerajaan,
UNIT PERANCANG EKONOMI
bantu kerajaan merancang ekonomi negara,
memastikan agensi kerajaan melaksanakan
projek ekonomi yang telah diluluskan,
mengkaji pencapaian RMK,
menggubal RMK,
WARGANEGARA SECARA PENDAFTARAN
berasal dari luar MALAYSIA.jadi warganegara M`sia pada tahun 1948,
suami ialah warganegara Malaysia,maka anak dan isteri ialah warganegara secara pendaftaran,
WARGANEGARA SECARA MASUKAN
permohonan warganegara asing yang berumur >21 tahun,.
berminat untuk tinggal di Malaysia,
telah bermastautin di Malaysia selama 10-12
tahun sebelum permohonan.

PENGAJIAN AM-KERTAS 1
KERAJAAN/NEGARA
CIRI SEBUAH NEGARA
penduduknya duduk  tetap,
negara ada sempadan,
KERAJAAN AUTOKRASI
diperintah oleh individu,
diperintah oleh badan politik tunggal,
penduduk diperintah secara paksa,
rakyat dihukum jika tidak mengikut perintah,
KERAJAAN KESATUAN
kuasa pada kerajaan pusat,
KERAJAAN KOMUNIS
semua masyarakat adalah sama dari aspek sosial
KERAJAAN KONFEDERASI
kuasa kerajaan pusat terhad,
pemerintahan kerajaan negeri menentukan
pemerintahan,
kuasa pada kerajaan negeri,
KERAJAAN MONARKI
raja  mempunyai kata putus,
KERAJAAN PERSEKUTUAN
kuasa kerajaan dibahagikan,
KERAJAAN TOTALITARIAN
arahan tidak boleh ditentang,
DASAR LUAR NEGARA MALAYSIA
ANTARTIKA
sebuah kawasan air tawar dalam  bentuk ais,
kawasan ini mempunyai bahan mentah yang
berkualiti tinggi,
ASA
dibentuk sebelum ASEAN,
terdiri daripada Malaysia,Thailand,Filipina,
ASEAN
kerjasama ekonomi antara negara ASEAN,
kerjasama dalam penyelidikan barangan untuk bersaing di peringkat antarabangsa,
kerjasama membiayai projek semasa gawat,
menjaga mutu barangan supaya setanding,
anjur Mesyuarat Ketua Kerajaan ASEAN,
anjur Mesyuarat Menteri Luar ASEAN,
matlamat ASEAN ialah untuk keamanan,
matlamat ASEAN ialah untuk stabilkan serantau,
matlamat ASEAN ialah untuk majukan ekonomi,
ASEAN +3
hubungan diplomatik antara ASEAN dengan JEPUN,CHINA,KOREA,
ASEAN -KOREA
tujuannya supaya ada hubungan ekonomi,
tujuannya supaya Korea mengurangkan duti
ke atas produk ASEAN,
DASAR LUAR ZAMAN TUN ABDUL RAZAK
tidak memihak mana-mana blok,.
DASAR LUAR ZAMAN TUN MAHATHIR
dasar buy British last,
DASAR LUAR ZAMAN TUNKU ABD.RAHMAN
mengadakan hubungan dengan British dalam
aspek tentera dan pentadbiran,
DEKLARASI BANGKOK
untuk penubuhan ASEAN,
DEKLARASI KUALA LUMPUR
mengemukakan konsep zon aman,bebas dan berkecuali,
DEKLARASI LANGKAWI
membincangkan masalah alam sekitar,
DEKLARASI PUTRAJAYA
diadakan di Kuala Lumpur,
tujuannya ialah memperkukuhkan kedudukan
wanita,
tujuannya ialah memperkasakan kaum hawa,
DEKLARASI VIENNA
bincang isu penyalahgunaan dadah,
DIALOG ANTARABANGSA LANGKAWI/LID
merapatkan komuniksasi  antara MALAYSIA
dengan negara-negara Afrika,
EAEC/PERUNDINGAN EKONOMI ASIA TIMUR
satu forum untuk membincangkan perdagangan
di Asia Timur,
FIVE POWER DEFENSE ARRANGEMENT/FPDA
bagi mengadakan latihan tentera secara
berkumpulan,
bagi membantu dalam aspek pertahanan,
FORUM ETIKA SEDUNIA DAN INTEGRITI 2005
tadbir urus yang baik,
berusaha mengatasi rasuah,
KERJASAMA MALAYSIA JEPUN
termeterainya perjanjian perdagangan bebas,
bekerjasama dalam bidang pelancongan,
KERJASAMA SELATAN SELATAN
mengurangkan pergantungan kepada negara
maju,
membangunkan ekonomi negara membangun,
kerjasama kewangan,
kerjasama sains dan teknologi,
KOMANWEL
kerjasama teknikal antara negara KOMANWEL,
kerjasama dalam semua bidang,
CHOGM ialah mesyuarat ketua-ketua kerajaan
Komanwel
CHOGM di Uganda bincang isu taraf hidup,
KOMUNITI ASIA TIMUR
tingkatkan ekonomi ASEAN +3,
KUMPULAN G-15
tujuannya membangunkan negara dunia ketiga,
tujuannya membangunkan negara miskin,
kerjasama ekonomi sesama negara dunia ketiga,
kerjasama ekonomi sesama  negara miskin,
tertubuhnya SITTDEC/Pusat Data,Perdagangan
Selatan,
terhasilnya mekanisme pembiayaan perdagangan,
sidang kemuncak pertama dilangsungkan di
Kuala Lumpur,
MALAYSIA-SINGAPURA
isu yang dibincangkan ialah perbekalan air
MESYUARAT ASIA –EROPAH/ASEM
menyatukan kedua-dua kerajaan,
NAM
pergerakan negara-negara berkecuali,
ada portal e-sekretariat,
ada pangkalan data tentang isu masyarakat,
tingkatkan komunikasi antara masyarakat,
mengakui persamaan semua ras,
mengakui persamaan negara,
mengelak campurtangan dalam hal negara lain,
menyelesaikan semua pertikaian antarabangsa
secara aman,
ORDE BARU EKONOMI DUNIA/NIEO
menentukan semula syarat perdagangan,
menentukan semula syarat perdagangan /cukai,
memberi peluang kepada negara dunia ketiga
untuk memasarkan barang eksport,
memindahkan teknologi dari negara utara ke negara selatan,
PBB
tumpuan Malaysia dalam PBB ialah masalah
pelarian,
bertujuan menyatupadukan penduduk dunia,
mewujudkan hubungan baik,
Malaysia hantar tentera pengaman di TIMUR LESTE dan BOSNIA,
bertujuan mengekalkan keamanan dunia,
bertujuan mengekalkan keselamatan dunia,
bertujuan melindungi hak asasi manusia,
Malaysia jadi pengerusi mesyuarat perhimpunan
Agung PBB pada tahun 1996-1997,
Kesatuan Pos Sedunia dan Pertubuhan Pengang
kutan dan Penerangan Awam Antarabangsa ialah
agensi PBB,
PROTOKOL KYOTO
tujuannya ialah merancang /mengawal
pengeluaran gas rumah hijau,
RUNDINGAN FTA-AMERIKA
rundingan mementingkan pasaran global,
rundingan menekankan perkongsian,
SEAMEO
pertubuhan menteri pendidikan Asia Tenggara,
menubuhkan INNOTECT,
mengadakan pusat kajian bahasa inggeris,
SIDANG KEMUNCAK  ASEAN KE  11
di Kuala Lumpur,
temanya ialah- satu wawasan,satu identiti
satu masyarakat
UNIVERSITI ASEAN
sebagai identiti pendidikan negara ASEAN,
untuk meningkatkan taraf pendidikan ASEAN,
WEF/WORLD ECONOMY FORUM
adakan mesyuarat tahunan forum ekonomi
dunia,
ZON EKONOMI EKSKLUSIF
zon di mana negara pantai mempunyai hak  di
kawasan laut seluas 321 km dari pantai,
perjanjian zon ekonomi eksklusif kerana untuk
meneroka bersama penangkapan ikan laut dalam,
ZOPFAN
jadikan ASEAN bebas daripada penjajahan,
wujudkan BLOK PENGUKURAN KEPERCAYAAN,
ASEAN jadi zon bebas,aman berkecuali,
ASEAN jadi kawasan strategik untuk berniaga dan kerjasama,
selesaikan masalah keselamatan serantau, 
diisytiharkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur,
YANG DIPERTUAN AGONG
YANG DIPERTUAN AGONG
-lambang perpaduan
-menjalankan tugas secara simbolik
-menjaga kedaulatan bangsa
-kurnia pingat panglima setia diraja yang
  membawa  gelaran datuk
-memanggil mesyuarat parlimen
-membubarkan parlimen
-dilantik oleh majlis raja-raja selama 5 tahun
-baginda adalah lambang kedaulatan
DASAR DALAM NEGARA MALAYSIA
DANA ENDOWMEN
-membiayai penyelidikan,latihan,biasiswa,
  golongan intelek syariah
-menjana satu aliran pendapatan
DASAR BIOTEKNOLOGI
-melahirkan sumber manusia yang mahir biotek.
-melahirkan penemuan berasaskan biologi
DASAR DADAH NEGARA
-perhatian kepada pencegahan
-tumpuan kepada pendedahan
DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
-untuk memupuk perpaduansemua kaum
-untuk mewujudkan satu identity negara yang di
  kenali di peringkat antarabangsa
DASAR KOPERASI NEGARA
-koperasi ada autonomi
-koperasi bebas
-koperasi benarkan wanita menjadi pengurus
DASAR MEMBELI BARANGAN BARANGAN MSIA
-kurangkan import brangan luar negara
-kurangkan pengaliran keluar ringgit
-membangunkan industri dalam negara
DASAR PANDANG KE TIMUR
-guna unsur baik orang Timur untuk capai cita
  cita negara
-meningkatkan prestasi pengurusan
-meningkatkan pembangunan negara
-menjalinkan hubungan perdagangan
DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
-tujuannya untuk perpaduan masyarakat
-tujuannya untuk lahirkan masyarakat progresif
-tujuannya untuk untuk integrasi nasional
-membangunkan masyarakat perdagangan dan
  perindustrian Bumiputera
DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM
-menerapkan nilai murni
-memasukkan nilai I slam dalam pentadbiran
DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN
AWAM
-untuk mengurangkan defisit belanjawan kerajaan
-mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan
-melaksanakan projek yang penting sahaja
-untuk mengawal perbelanjaan sektor awam
DASAR PENSWASTAAN
-melepaskan urusan pembangunan kepada
  swasta
DASAR PERINDUSTRIAN BERAT
-lahirkan pekerja mahir dalam kejuruteraan
-mengeluarkan jentera dalam industry


DASAR PERSYARIKATAN
-kerajaan dan swasta bangunkan negara
-sektor  awam dan swasta berkongsi
-menghapuskan permusuhan antara sektor awam
  dengan sektor swasta
DASAR PERTANIAN NEGARA
-seimbangkan kemajuan sektor pertanian dan
  sektor perusahaan
-mendapatkan pasaran dalam negara dan
  antarabangsa
-lahirkan lebih banyak kilang berkaitan pertanian
-mewujudkan usahawan dalam kalangan nelayan
-memperkemaskan pemasaran padi dan beras
-pembangunan pertanian dan pembuatan
  diseimbangkan 
DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA
-plan tindakan BOT/balance of trade
-mengeluarkan makanan untuk permintaan
  Domestic
DASAR SOGOSOSHA
-untuk menggalakkan eksport  ke luar negara
-untuk wujudkan rangkaian di luar negara
-mengutamakan berdagang dengan negara luar
-untuk meningkatkan eksport
-untuk meningkatkan pendapatan negara
-untuk meluaskan pasaran ke peringkat global
-untuk memindahkan teknologi ke luar negara
DASAR SOSIAL NEGARA
-membangunkan insan sepanjang hayat
-memperkasakan insan sepanjang hayat
-menjana sinergi multisektor
DASAR TELEKOMUNIKASI
-membekalkan maklumat/teknologi
-meningkatkan perpaduan
-untuk mencapai WAWASAN 2020
DASAR URBANISASI
-seimbangkan kemajuan Bandar dan luar bandar
-memajukan kawasan Bandar
-melibatkan swasta untuk majukaN Bandar dan
  luar bandar
DASAR WARGA EMAS
-membantu warga emas berdikari
-menyediakan kemudahan yang sejahtera
-menyediakan perlindungan yang sejahtera
DASAR WAWASAN NEGARA
-memastikan alam sekitar yang bersih,sihat dan
  menarik sera berupaya memenuhu aspirasi
  negara.
-adalah gabungan dasar ekonomi dan dasar
  pembangunan nasional.
-berpandukan cabaran sinergi Wawasan 2020.
-untuk capai wawasan 2020
ECER
-wilayah ekonomi pantai timur
-membasmi kemiskinan
-mengatasi masalah pengangguran golongan muda
INTEGRASI NASIONAL
-menyatupadukan masyarakat
-seragamkan sukatan pelajaran

KEPIMPINAN MELALUI TELADAN
-junjung cita-cita rukun negara
-menyedari tanggungjawab kepada agama,negara
  dan bangsa
KORIDOR RAYA MULTIMEDIA/MSC
-menghubungkan Putrajaya dengan pusat
  pentadbiran seluruh negara
-pentadbiran tanpa kertas dalam pentadbiran
  negara
PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA
-membantu negara menghadapi krisis ekonomi
-memantau ekonomi dunia dalam negara
PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
2006-2010
-ada 6 teras utama
-tera ke 4 ialah lonjakan perdana pendidikan luar
  bandar
-bertujuan rapatkan jurang pendidikan
-mengurangkan jurang kemudahan fizikal,
-mengurangkan jurang prestasi
-mengurangkan jurang pencapaian pelajar
-mengurangkan jurang keciciran 
-menyediakan bilangan guru yang ramai di luar
  bandar untuk merapatkan jurang pendidikan
-menyediakan insentif kepada guru yang mengajar
  di kawasan pedalaman untuk merapatkan jurang
  pendidikan
PELAN INDUK PERINDUSTRIAN KETIGA/PIP3
-tujuannya meningkatkan bumiputera dalam
  ekonomi negara
-tujuannya untuk mengurangkan jurang antara
  etnik
-tujuannya untuk menjadikan Malaysia sebuah
  NEGARA MAJU
PELAN SPATIAL NEGARA
-memberi panduan tentang arah dan corak
  pembangunan,kegunaan dan pemeliharaan tanah
  negara
-menggunakan ruang fizikal yang optimum
WAWASAN 2020
-melahirkan masyarakat yang saintifik
-melahirkan masyarakat yan g progresif
-melahirkan masyarakat yang bermoral
-melahirkan masyarakat yang beretika
KERAJAAN PERSEKUTUAN
BADAN BERKANUN
-berfungsi meningkatkan ekonomi negara
-contohnya FELDA,BANK NEGARA,KWSP
-contohnya perbadanan awam
-ditubuhkan di bawah akta parlimen
-ditubuhkan di bawah enakmen negeri
-dikawal oleh menteri secara tidak langsung
-diketuai oleh ketua pengarah
-contohnya UDA
-tidak bebas mengambil kakitangan
BADAN TIDAK BERKANUN
-dikawal oleh menteri secara langsung
-diketuai oleh pengurus besar
-contohnya PETRONAS
-bebas mengamnil kakitangan
-dibawah akta syarikat
-menjalankan perniagaan bagi pihak kerajaan
-contohnya PERBADANAN NASIONAL BERHAD/
  PERNAS
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
-memajukan bahasa
-meningkatkan bakat bahasa
INSTITUSI KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN/LKAP
-meningkatkan pengetahuan,kepakaran pegawai perkhidmatan awam
INSTITUSI DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
-menawarkan kursus bahasa asing
INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA/FRIM
-menyediakan infrastruktur,penyelidikan dan
  Khidmat sokongan yang sesuai
ISLAM HADHARI
-prinsip Islam Hadhari ialah kekuatan pertahanan
  dan pemeliharaan alam semulajadi
-prinsipnya ialah rakyat berjiwa merdeka
-prinsipnya ialah kerajinan dan kesusilaan
JABATAN
-fungsinya ialah melaksanakan  program
  kementerian
-fungsinya ialah menjalankan dan menyelaras
  cawangan peringkat negeri dan daerah
JABATAN AUDIT NEGARA
-mengurus kewangan sektor awam
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MSIA/JAKIM
-memastikan ajaran Islam tersebar luas
JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA
-menjaga dan merunding pengeluaran serta
  Pemindahan mineral dari kilang kepada pembekal
JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
-mengeluarkan surat pengesahan taraf
  perkahwinan dalam masa 7 hari
-ada tribunal perkahwinan untuk damaikan
  pasangan bermasalah dalam masa 6 bulan
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
-menyediakan kemudahan latihan bagi kakitangan
  kerajaan
-menggubal dasar gaji perkhidmatan awam
-menggubal dasar pencen perkhidmatan awam
JABATAN PERPADUAN NEGARA
-memupuk sistem rukun tetangga
-memupuk semangat kejiranan
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
-Lembaga Penapisan Filem
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR
DAN WILAYAH
-menyatupadukan tanah di Sarawak
-memulih tanah di Sarawak
-memajukan tanah di Sarawak

KEMENTERIAN KESENIAN ,KEBUDAYAAN DAN
WARISAN
-Jabatan Arkib Negara
-mengeluarkan sijil akuan filem iklan buatan Msia
-menyertai   festival filem
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
DAN KOPERASI
-Maktab Kerjasama Malaysia
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN
 INDUSTRI ASAS TANI
-contohnya FAMA
-contohnya MARDI
-menubuhkan consortium perikanan laut dalam
-membina sangkar  dan membeli benih ikan bagi
  memulakan kegiatan kecil-kecilan
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN
TEMPATAN
-melaksanakan kempen pembudayaan
-memaklumkan panggung wayang dan tempat
  hiburan nyanyikan lagu Negaraku sebelumnya
KEMENTERIAN SAINS,TEKNOMLOGI,INOVASI
-lahirkan angkasawan Malaysia untuk
  meningkatkan kepentingan sains kepada pelajar
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
-Jabatan Perhutanan Semenanjung
-Taman Laut
-Institut Tanah dan Ukur Negara
KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN
-pentadbir utama bagi kementerian
-menentukan dasar kementerian dilaksanakan
  SECARA berkesan
KETUA SETIAUSAHA NEGARA
-Beliau ialah pentadbir utama jabatan perdana
  menteri
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI
-operasi serahan saman
-operasi tunggakan hasil
-mengurus duti setem
-mengurus duti pesaka
-menjalankan penilaian harta
-menjalankan perkhidmatan harta
LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA/MTIB
-menyediakan infrastruktur,penyelidikan dan
  Khidmat sokongan yang sesuai
LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA/LTN
-menyediakan infrastruktur,penyelidikan dan
  khidmat sokongan yang sesuai
MAGERAN
-majlis gerakan negara
-meningkatkan keharmonian kaum
-mengembalikan keamanan negara
MAJL.IS KESELAMATAN NEGARA
-selaraskan antara kerajaan pusat dan kerajaan
  Negeri
MAJLIS PERUMAHAN NEGARA
-mengadakan petempatan untuk kawasan
  setinggan
-membina projek perumahan rakyat
MAJLIS TANAH NEGARA
-selaraskan antara kerajaan pusat dan kerajaan
  negeriMAJLIS TINDAKAN EKONOMI NEGARA/MTEN
-mengatasi defisit belanjawan kerajaan
-mengubahsuai dasar kewangan negara
-mengkukuhkan ekonomi negara
-menarik pelabur asing
-berusaha memulihkan ekonomi
-meyakinkan pelabur asing untuk melabur di Msia
-menjadi perunding untuk menangani krisis ekon.
-menyediakan garis panduan memulihkan ekon.
MESYUARAT MENTERI BESAR
-membincangkan pelaksanaan projek kerajaan /
  dasar kerajaan
PERBADANAN PEMBANGUNAN BANDAR/UDA
-membantu kaum bumiputera mendapatkan
  ruang niaga di tempat strategic
-membantu kaum bumiputera bertambah maju
PERDANA MENTERI
-merupakan ketua kerajaan
-merupakan ketua kabinet
PERISYTIHARAAN DARURAT
-jika negara tidak aman dan ekonomin negara
  terjejas
-dibentangkan dahulu di Dewan Rakyat dan Dewan
  Negara
PERKHIDMATAN AWAM
-angkatan tentera
-perkhidmatan pelajaran
PESURUHJAYA PILIHANRAYA
-tugas pesuruhjaya pilihanraya ialah memastikan
  pengundi yang sah sahaja dan memastikan calon
  pilihanraya melawat tempat pilihanraya,
  memastikan pengundi sah sahaja layak
  mengundi dan memastikan tidak ada penipuan
  dalam pilihanraya.
-anggota parti politik boleh bertanding dalam
  pilihanraya jika dipersetujui oleh pemimpinnnya
  dan dia ahli aktif di peringkat cawangan,bahagian
  dan negeri.
-KELAYAKAN menjadi pesuruhjaya pilihanraya ialah
  dipercayai awam dan tidak ada jawatan dalam
  parti politik
PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL
-memodenkan sektor pekebun
PILIHANRAYA
-piliharaya diadakan apabila dibubarkan oleh YDPA 
  dan apabila parlimen genap 5 tahun
PUSAT DAYA PENGELUARAN NEGARA
-membaiki kemahiran pengurusan dan keusahawa
  -nan sektor swasta
SENARAI BERSAMA
-perancangan Bandar dan desa
-kekurangan diesel
SENARAI PERSEKUTUAN
-kewarganegaraan
-syarikat koperasi
SISTEM PENTADBIRAN KERAJAAN M`SIA
-raja berperlembagaan
-perdana menteri
-demokrasi berp;arlimen
SUHAKAM
-Anggota dipecat kerana pegang jawatan yang
  ada pendapatan dan tidak hadir mesyuarat 
-Suruhanjaya Hak Asasi Manusia
-menasihati kerajaan tentang undang-undang
-menyertai triti antarabangsa tentang hak asasi
-anggotanya boleh pegang jawatan selama 2 tahun
-anggota yang dilantik tidak kurang daripada 20
  orang
SURUHANJAYA ANTI RASUAH MALAYSIA/SARM
-memastikan agensi kerajaan bebas daripada
  budaya wang suapan
-meyakinkan rakyat malaysia
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
-anggota SPA NEGERI  boleh dipinjam ke
  perkhidmatan awam persekutuan
-bidang kuasa boleh diubahsuai ikut negeri
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA/SPAN
-mengatasi masalah teknikal dalam industry
  perkhidmatan air
SYARAT TOLAK MENJADI WARGANEGARA MSIA
-umur melebihi 21 tahun
-ada kerakyatan lain/menjadi warga negara lain
UNIT PEMODENAN TADBIR MALAYSIA/MAMPU
-memberi perkhidmatan perundingan pengurusan
  kepada organisasi kerajaan
-meningkatkan kecekapan dalam kalangan
  kakitangan awam/kerajaan
UNIT PENYELARASAN DAN PELAKSANAAN
-bantu masalah kontraktor bumiputera
-mengawasi agensi kerajaan /perbadanan awam
-mengawasi PETRONAS,PERNAS,HICOM
-meningkatkan bumiputera dalam bidang ekonomi
-menilai program kerajaan
-menyemak program kerajaan
UNIT PENYELIDIKAN SOSIOEKONOMI
-menilai dasar kerajaan
-menilai kesan dasar kerajaan
-membekalkan maklumat kepada perancangan
  dan pelaksanaan program yang efektif
WARGANEGARA SECARA KUAtKUASA UNDANG2
-lahir di Malaysia
-ibubapa pemastautin tetap
KERAJAAN NEGERI
DEWAN UNDANGAN NEGERI/kerajaan negeri
-berfungsi menjaga perlembagaan negeri
-berfungsi seperti dewan rakyat/dewan negara
-menentukan sempadan kerajaan tempatan/pihak
  berkuasa tempatan
-meluluskan belanjawan kerajaan tempatan/pihak
  berkuasa tempatan
-meluluskan pinjaman kerajaan tempatan/pihak
  berkuasa tempatan
-mengesahkan undang-undang kecil yang dibuat
  oleh kerajaan tempatan
-tidak boleh pinda undang-undang tentang tugas
  pembesar adat melayu dan perolehan bintang
  kebesaran
-gubal rang udang-undang
-meluluskan rang undang-undang
-komponennnya ialah yang dipertua,ADUN
JABATAN KEMAJUAN NEGERI
-rancang dan selaras program pembangunan 5 thn
-galakkan pelaburan dalam negara
-galakkan pelaburan luar negara
JAWATANKUASA WANG NEGERI
-memeriksa penyata dan pengurusan wang negeri
MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI
-kuasa pelaksana dasar sesebuah negeri
-terdiri daripada jawatankuasa keselamata negeri,
  jawatankuasa pembangunan negeri dan majlis
  tindakan negeri
-melaksanakan dasar negeri
-menjalankan fungsi SENARAI NEGERI
MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN TEMPATAN
-tugasnya menyelaras dasar pentadbiran kerajaan
  persekutuan
MENTERI BESAR
-boleh jadi ahli dewan negara
-boleh jadi ahli jemaah pengampun
PERLEMBAGAAN NEGERI
-bidangkuasa yang dipertua negeri
-fungsi majlis mesyuarat kerajaan negeri
-agama Islam ialah agam rasmi
-menyebut tentang kedudukan YDP Negeri
SENARAI NEGERI
-telur penyu
-tanah
-perhutanan
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
-rancang dan selaras program pembangunan 5 thn
-galakkan pelaburan dalam negara
-galakkan pelaburan luar negara
YANG DIPERTUA NEGERI
-melantik menteri besar yang beragama Islam
-menolak pembubaran dewan undangan negeri
PIHAK BERKUASA TEMPATAN
PIHAK BERKUASA TEMPATAN
-mengeluarkan sijil kebenaran tinggal
-mengawasi keberkesanan sistem pendawaian
  elektrik kawasan perumahan
-belanjawan diluluskan oleh kerajaan negeri
-pinjaman diluluskan oleh kerajaan negeri
-ketua pentadbir dewan banda raya ialah
  Datuk Bandar
- undang-undang kecil yang dibuat disahkan oleh
  kerajaan negeri
-dewan bandaraya mempunyai penduduk
  melebihi 100,000 orang dan jumlah pendapatan
  tahunan melebihi RM20 juta
-dewan bandaraya kuala lumpur-memastikan dan
  mempercepat pelaksanaan pencapaian Bandar
  raya betaraf dunia yang cemerlang
PARLIMEN
DEWAN NEGARA
-menangguhkan kelulusan rang undang-undang
  Dewan rakyat
-meluluskan rang undang-undang yang
  dikemukakan oleh Dewan Rakyat
-menangguhkan perbahasan belanjawan negara
-menangguhkan rang undang-undang yang telah
  diluluskan Dewan Rakyat
-membahaskan rang undang-undang
-membincangkan perkara yang telah menjadi
  kepentingan umum
-ahli dewan negara tidak boleh menjadi ahli
  Dewan rakyat pada waktu yang sama
-jawatankuasa peraturan mesyuarat ialah yang
  memastikan dan menyerahkan penyataan
  tentang peraturan mesyuarat dewan
-40 0rang ahli dilantik oleh YDPA
-terdapat juga wakil orang asli
-YANG DIPERTUA hilang kelayakan dalam masa 3
  bulan jika menjadi lembaga pengurusan tetapi
  tidak hilang kelayakan jika menjalankan kerja
  khairat
-tidak boleh memindahkan rang undang-undang
  yang dipersetujui oleh Dewan Rakyat
-boleh menangguhkan rang undang-undang
  selama 365 hari (bukan kewangan)
DEWAN RAKYAT
-jawatankuasa dewan rakyat ialah yang menyedia
  kan kemudahan dan keselesaan majlis dewan
-ada kuasa legislative iaitu menggubal,membuat
  dan memindakan perlembagaan
-Dewan Rakyat perlu dapat kebenaran daripada
  DUN Sabah dan Sarawak untuk gubal undang
  Tanah di sana
DOKTRIN PENGASINGAN KUASA
-menjalankan kuasa pemerintahan secara ber-
  asingan
-supaya tidak ada pihak mempunyai kuasa
  pemusatan mutlak
KABINET
-membuat dasar kerajaan
-melaksanakan kuasa kerajaan persekutuan
-pembentuk dasar negara
-diketuai oleh perdana menteri
PARLIMEN
-persidangan parlimen dijalankan dalam tempoh
  60 hari dari tarikh dibubarkan
-parlimen terdiri daripada dewan negara,dewan
  Rakyat dan YDPA
-ahli parlimen hilang kelayakan kerana bangkrap
  dan dipenjara melebihi 12 bulan
-malaysia amalkan demokrasi berparlimen
  bercorak westminister kolektif/individu
-menteri bertanggungjawab kepada menteri
  secara kolektif
-SETIAUSAHA POLITIK dilantik oleh perdana
  menteri,saraannya ditentukan oleh jemaah
  menteri,dan bukan semestinya ahli dewan
-tentukan sempadan ibukota persekutuan
-jangkamasa antara dua persidangan parlimen
  tidak boleh melebihi 6 bulan
PERLEMBAGAAN
-malaysia utamakan ketertinggian perlembagaan
-maksud kebebasan diri ialah seseorang dibenar
  kan dapatkan khidmat peguam jika ditahan dan
  dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 24 jam
  dia ditangkap
-merupakan kumpulan undang-undang utama
  secara bertulis atau tidak bertulis
-menentukan pembahagian kuasa memerintah
PROSES BUAT UNDANG-UNDANG
-draf undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara
-Bacaan 1 di Dewan Rakyat
-Bacaan 2 di Dewan Rakyat
-Bacaan Jawatankuasa di Dewan Negara
-Bacaan 3 di Dewan Rakyat
-rang undang-undang awam dibentang oleh
  Menteri
MAHKAMAH
ALIBI
-bukti tidak berada di tempat berlaku jenayah
BADAN PENGADILAN
-tribunal Pengguna
-Lembaga disiplin Perkhidmatan Awam
-pesuruhjaya khas bagi cukai pendapatan
-majlis perubatan Malaysia
BEBAN BUKTI MAHKAMAH
-tanggungan ketua hakim mengendalikan bukti
  di mahkamah
BIRO PENGADUAN AWAM
-menerima aduan tentang kekurangan
  Kemudahan awam
-terima aduan tentang penyalahgunaan kuasa oleh
  kakitangan awam
-
HAKIM
-tugasnnya tidak dikawal oleh badan perundangan
-boleh jatuhkan hukuman ke atas tertuduh tanpa
  mengira statusnya
I NJUKSI
-permohonan seseorang kepada mahkamah
  supaya defendan tidak menulis hal peribadinya di
  media massa
KEPUTUSAN PERBICARAAN
-keputusan dibuat secara bertulis
-keputusan dibuat secara segera
KETUA HAKIM NEGARA
-jika Ketua Hakim Negara sakit atau tidak ada di
  Malaysia tempatnya diganti oleh Presiden
  Mahkamah Persekutuan/Hakim Besar mahkamah
  Tinggi
- memastikan kes dijalankan dengan cepat/lancer
LEMBAGA PENGAMPUNAN
-YDPA boleh ampun hukuman mati setelah
  mendapat nasihat lembaga pengampunan
-memberi pengampunan
-menangguhkan hukuman
LEMBAGA TATATERTIB dan KETUA JABATAN
-tujuannya ialah untuk mengenakan tindakan
  disiplin terhadap kakitangan awam
MAHKAMAH
-MAHKAMAH DAERAH BUMIPUTERA mendengar
  Kes rayuan daripada MAHKAMAH BUMIPUTERA
  Bawahan.Dendanya tidak lebih RM200
-MAHKAMAH KETUA KAMPUNG menjatuhkan
  hukuman penjara tidak lebih 6 bulan dan denda
  tidak lebih RM100
MAHKAMAH BUMIPUTERA SABAH
-mahkamah rayuan bumiputera sabah
-mahkamah pegawai daerah
-mahkamah bumiputera
MAHKAMAH BURUH
-mengadili pertikaian antara majikandengan
  pekerja tentang gaji yang tidak melebihi RM1000
  sebulan
MAHKAMAH KANAK-KANAK/JUVANA
-bicaRAKAN kes yang melibatkan golongan yang
  berumur 10-18 tahun
-mahkamah kanak-kanak dikendalikan oleh
  seorang majistret dan 2 orang anggota penasihat
  yang dipilih oleh Menteri Kebajikan atau Ketua
  Menteri
-Majistret Kelas I jadi hakim
-akta mahkamaH JUVANA dan akta perlindungan
  wanita dan gadis digunakan
-pesalah yang berumur 13 taHUN dihantar ke
  sekolah pemulihan
-mahkamah tidak merekodkan kesalahan kanak
  kanak
-keputusan ditetapkan oleh majistret dengan dua
  orang penasihat
MAHKAMAH KHAS
-mahkamah tentera
-mahkamah syaRIAH
-mahkamah perusahaan
MAHKAMAH KHAS RAJA-RAJA
-Prosiding dibuat oleh Peguam Negara
-membicarakan kes yang melibatkan sultan/YDPA
MAHKAMAH MAJISTRET I
-perbezaan mahkamah majistret I dan mahkamah
  majistret II ialah perbicaraan kes dan tempoh
  maksimum hukuman
MAHKAMAH MAJISTRET II
-bicarakan kes jenayah yang hukuman penjara
  tidak lebih 6 bulan/denda sahaja
MAHKAMAH PENGHULU
-bersidang menggunakan ketua mukim yang
  dilantik oleh kerajaan negeri
-mahkamah rayuan anak negeri~mahkamah
  Daerah anak negeri~mahkamah ketua anak~
  Mahkamah penghulu
-di semenanjung sahaja
-kendalikan kes sivil
-kendalikan kes jenayah tidak lebih RM25
-bicarakan orang Asia
MAHKAMAH PERSEKUTUAN
-menyelesaikan perselisihan kerajaan negeri dan
  kerajaan persekutuan
-mendengar kes rayuan yakni kes sivil yang
  sudah dihakimi di mahkamah rayuan
-menasihat mengenai penguatkuasaan peruntukan
  perlembagaan
-menentukan pengesahan undang-undang yang
  digubal oleh parlimen
-mahkamah yang menjatuhkan hukuman kerana
  menghina mahkamah
MAHKAMAH PERUSAHAAN
-membicarakan pak Abu yang dibuang kerja


MAHKAMAH RAYUAN
-ketua hakimnya  dipanggil presiden
-tugas presiden mahkamah rayuan ialah
  menentukan cuti untuk hakimnnya dan tentukan
  jenis mahkamah dan rayuan yang boleh dibuat
-membicarakan rayuan keputusan kes jenayah
  dari mahkamah tinggi
-membicarakan rayuan terhadap[ keputusan
  mahkamah tinggi terhadap rayuan keputusan
  mahkamah majistret
MAHKAMAH SESYEN
-bicarakan semua kes kecuali kes hukuman mati
-memeriksa sebarang rekod pebicaraan sivil dari
  mahkamah yang lebih rendah daripadanya
-tertuduh boleh membuat rayuan dalam masa 10
 hari daripada tarikh hukuman dijatuhkan
-membicarakan kes sivil bernilai tidak melebihi
  RM250000.
MAHKAMAH SYARIAH RENDAH
-penjara satu tahun(max)
-denda tidak lebih RM2000
-kedua-duanya
-mengendalikan kes zakat
-mengendalikan kes fitrah
-mengendalikan kes nazar
MAHKAMAH TENTERA
-mengambil tindakan terhadap tentera yg degil
-mengambil tindakan ke atas orang awam yang
  berada dalam kapal laut tentera
-boleh mengambil tindakan terhadap askar
  simpanan  yang tidak menjalankan tugas
-jika hukuman mati, akan disahkan oleh YDPA
-membicarakan orang awam yang menjalankan
  operasi tentera bersama askar
-membicarakan askar wataniah
-membicarakan askar simpanan yang berkhidmat
  dengan tentera
-antara hukumannya ialah turun pangkat atau
  amaran keras
MAHKAMAH TRAFIK
-pesalah ditangkap segera
-bicarakan kes lumba haram/memandu secara
  berbahaya/memandu semasa mabuk/memandu
  secara melulu
MAHKAMAH TINGGI
-membicarakan seseorang yang ditangkap di atas
  pesawat yang didaftarkan di Malaysia
-ketua hakimnya dipanggil HAKIM BESAR MALAYA
  HAKIM BESAR SABAH DAN SARAWAK
-membicarakan kes yang hukumannya ialah
  hukuman mati mandatori kerana edar dadah
-menjatuhkan hukuman kerana menghina
  mahkamah
-kes lanun dibicarakan di mahkamah tinggi
MAHKAMAH TUNTUTAN KECIL
-dilakukan di Mahkamah Majistret II
MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA
-memastikan pengurusan hal ehwal perbadanan
  perubatan dilaksanakan dengan sistematik
MITIGASI
-memohon untuk mengurangkan hukuman yang
  diputuskan oleh mahkamah
PEGUAM NEGARA
-melakukan prosiding dalam Mahkamah Khas Raja
PERINTAH SAMAN
-prosedur pihak tertuduh dihadap ke mahkamah
PESURUHJAYA SUMPAH
-bertugas dalam proses pentadbiran kerja
-bertugas dalam kehakiman
PRIMA FACIE
-memastikan siasatan awal kes dihadapan
  Mahkamah majistret
SARAAN HAKIM
-ditentukan oleh parlimen
-dipertanggungjawabkan oleh kumpulan wang yg
  disatukan
TANGKAPAN TANPA WARAN
- prosedur pihak tertuduh dihadap ke mahkamah
TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA
-amaun tuntutan tidak melebihi  RM25000
-tidak boleh tuntut hak milik tanah
-tidak boleh tuntut pertikaian wasiat
-tribunal mendengar tuntutan pengguna
-tribunal mengadili tuntutan pengguna
-pemaju yg  gagal mematuhi peraturan perjanjian
  perumahan dibicarakan
-mengambil tindakan selepas berunding tentang
  tuntutan
-pengguna perlu mengemukakan dokumen sah
  untuk membuat tuntutan
WARAN
-dokumen daripada mahkamah yang memerintah
  polis memberkas individu yang tidak hadir ke
  mahkamah walaupun sudah diberitahu
UNDANG-UNDANG TAK BERTULIS
HARTA DAPATAN DALAM PEPATIH
-harta wanita sebelum kahwin
ADAT PEPATIH
-adat tradisional
-diamalkan oleh masyarakat Minangkabau
-di daerah Naning
-bersifat bertimbang rasa
-berasal dari Sungai Ujung
SABAH  DAN SARAWAK
KAMPUNG
-dipimpin oleh Ketua Kampung
DAERAH
-ditadbir oleh Pegawai daerah dan dibantu oleh
  Ketua daerah
-ketua setiap suku kaum dipanggil Ketua
  Bumiputera (seorang kakitangan kerajaan)