Google+ Followers

Dasar Dalam Negara 4Menjimatkan perbelanjaan kerajaan,
Kurangkan beban kewangan kerajaan,
Tingkatkan kecekapan kakitangan kerajaan,
Tingkatkan produktiviti kakitangan kerajaan,
Sediakan perkhidmatan yang lebih bermutu,
Kawal perbelanjaan kerajaan,
Ramaikan Bumiputera dalam sektor korporat,
Sumber pendapatan negara daripada pelbagai sektor,
Pentadbiran jadi cekap dan bermutu,
Ekonomi negara tumbuh,
Aset dan ekuiti syarikat kerajaan dijual(MAS),
aset kerajaan dipajak (pusat sembelih  khinzir di Shah Alam,
Entiti kerajaan diurus secara kontrak  (Loji penapis air di Empangan Semenyih),
Pengurusan berpindah daripada awam kepada swasta,
Contoh penswastaan:Syarikat Airod Sdn.Bhd,.
Contoh penswastaan:Perkapalan Antarabangsa Malaysia,
 Dasar Penswastaan
Martabatkan profesyen keguruan,
Lonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan,
RMK 9
Perkhidmatan kaunter makin baik,
Kumpulan kawalan mutu diwujudkan,
Dasar Kepimpinan Melalui Teladan
Kawasan bebas cukai,
Ada kuota kemasukan,
Ada tempoh lawatan,
Dasar Penggalakan Pelancongan
Lahirkan masyarakat yang rajin bekerja,
Lahirkan masyarakat yang positif,
Adakan persekitaran fizikal yang baik,
Adakan persekitan sosial yang baik,
Wujudkan budaya niaga,
Bangunkan insan sepanjang hayat,


Dasar Sosial Negara
buka tanah baru untuk pertanian,
estet mini diadakan,
koperasi peladang ditubuhkan,
meningkatkan hasil pertanian,
meningkatkan mutu hasil pertanian,
pendapatan maksimum daripada pertanian,
tingkatkan pengeluaran,
tingkatkan kecekapan pengeluaran,
memastikan makanan cukup,
pertanian seimbang dengan pembuatan,
Dasar Pertanian Negara
Pentadbiran guna elektronik,
wujudkan Anugerah kualiti PM,
Bengkel latihan,pengurusan dan peningkatan kualiti,
Dasar Peningkatan Produktiviti dalam Perkhidmatan Awam
Sediakan tenaga kerja yang cukup,
tingkatkan pasaran produk,
Daya pengeluaran meningkat,
Luaskan pasaran produk tempatan,
Penuhi keperluan manusia,
Malaysia jadi kuat,
Malaysia jadi stabil,
Meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk,
Dasar Kependudukan
Kerjasama antara sektor awam dan swasta,
Kurangkan beban kewangan negara,
Tingkatkan kecekapan perkhidmatan awam,
Tingkatkan mutu perkhidmatan awam,
Terbit buku cara-cara berurusan  dengan JPA,
Sektor awam sediakan perkhidmatan sokongan kepada swasta,
Ada piagam pelanggan,
Ada kemudahan bayaran bil setempat,
Swasta dapat faham polisi,objektif,peraturan dan sistem agensi kerajaan,
Kerajaan peka keperluan dan matlamat swasta,
Rangkaian perkhidmatan awam dibanyakkan,
Menghapuskan permusuhan antara kerajaan dan swasta,
Swasta dan kerajaan berkongsi maklumat,
Swasta dan kerajaan bertukar maklumat,
Kerajaan jual syer dalam syarikat milik kerajaan kepada swastaDasar Persyarikatan Malaysia
Lahirkan modal insan,
Perkasakan integrasi nasional,
Misi Nasional
Semak dasar perusahaan Negara,
Ubahsuaikan dasar itu,
Ingin turunkan import barangan,
Dasar Perindustrian Negara
Kajian bioteknologi digunakan,

Dasar Pertanian Negara Ketiga
Import teknologi dari luar Negara,
Import kemahiran dari luar negara,
Pinjam tenaga pakar dari luar Negara,
Keluarkan barangan,
Keluarkan pekerja mahir,
Urus projek perusahaan berat spt PROTON,MODENAS,KEDAH CEMENT


Dasar Perindustrian Berat
Susun semula sistem galakan perindustrian,
Kurangkan import,
Industri yang menghasilkan barangan daripada getah diadakan,
Industri yang menghasilkan barangan daripada kelapa sawit diadakan,
Industri yang menghasilkan makanan yang diproses diadakan,
Industri kimia diadakan,
Industri petrokimia diadakan,
Galakkan IKS,
Pelbagaikan eksport,
Wujudkan IKS,
Industri guna teknologi tinggi,

Pelan Induk Perindustrian
Integrasikan negeri dan wilayah,
Tingkatkan semangat patriotik,
Wujudkan bangsa Malaysia,
Pelan Tindakan Perpaduan Negara
Tanah disatukan,
Aktiviti pertanian untuk komersil,
Kampong dikelompokkan,
Kebun kecil diurus secara ladang,
Kampong disusun semula secara teratur,
Ada industri di kampong,
Kualiti pertanian ditingkatkan,
Daya pengeluaran ditingkatkan,
Satu daerah satu industri (ODOI)


Dasar Hala Cara Baru dalam Pembangunan Kampong dan Luar Bandar
Lahirkan belia berwawasan,
Lahirkan belia yang berintegriti/etika/akhlak,
Lahirkan belia yang berdaya saing,
Pelan Tindakan Pembangunan Belia Nasional
Guna tanda nama,
Guna kad perakam waktu,
Kerja secara kumpulan,
Konsep pejabat terbuka,
Kumpulan diwujudkan untuk meningkatkan mutu kerja,
Kurangkan bergantung kepada pelabur Barat,
Mencontohi kemajuan ekonomi Jepun dan Korea,
Mencontohi pengurusan Jepun dan Korea,
Dalam RMK 7
Dasar Pandang ke Timur
Perkenalkan status Universiti Apex,
IPTA diurus sendiri oleh IPTA,
Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara
Tempatkan setinggan yang terjejas akibat projek pembangunan,
Program Perumahan Rakyat (PPR)
Ganti Dasar Ekonomi Baru,
Seimbangkan pembangunan,
Tingkatkan perpaduan,
Beralih daripada membasmi kemiskinan kepada mengurangkan kemiskinan relatif,
Minta swasta susun semula masyarakat,
Pembangunan sumber manusia,
Pengagihan pendapatan secara adil dan sederhana,
Pupuk integrasi nasional,
Wujud masyarakat global,
Lahirkan modal insan berkualiti

Dasar Pembangunan Nasional
Majukan eksport,
Tingkatkan hasil Negara,
Syarikat Malaysia buka rangkaian di luar Negara,
Tingkatkan hasil syarikat besar,
Banyak perdagangan dengan Negara luar,
Syarikat Perdagangan Antarabangsa (PEDAMA),
Malaysian International Trading Organisation (MITCO),
Malaysia Overseas Investment Corporation,
Malaysian Transnational Trading Corporation (MATTRA),
Dasar Sogoshosha
Wanita dapat faedah daripada pembangunan,
Wanita dapat peluang daripada pembangunan,
Wanita beri  sumbangan dalam pembangunan,
wanita dan lelaki berkongsi sumber,
wanita dan lelaki berkongsi maklumat,
wanita tidak didiskriminasikan


Dasar Wanita Negara
Dilaksanakan kerana ekonomi dunia meleset,
Projek yang menguntungkan sahaja dilaksanakan,
Perbelanjaan dikawal oleh kerajaan,
Dasar Pengurangan Beban Belanjawan Negara
Agama Islam jadi unsur penting,
Budaya asal rantau ini digunakan,
Budaya yang tidak bercanggah dengan Islam,
Budaya tempatan jadi teras,
Wujudkan perpaduan,


Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Kukuhkan peranan BPR,
Pegawai kerajaan wajib istihar harta,
Anggota kabinet wajib istihar harta,
Fail meja diadakan,
Manual Prosedur Kerja diadakan,
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang diadakan,


Dasar Bersih.Cekap &  Amanah
Selepas 1990,
Dasar Pembangunan Nasional,
Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua
Menjadi Negara industri,
Menyatupadukan rakyat,
Susun semula masyarakat,
Hapus kemiskinan penduduk luar Bandar,

Dasar Ekonomi Baru
Majukan R & D/penyelidikan dan pembangunan,
Import pakar dari luar Negara,
Guna sains dan teknologi untuk aktiviti ekonomi dan infrastruktur
Majukan pertanian dengan sains dan teknologi,
Program Angkasawan Negara,
Sediakan geran penyelidik muda,


Dasar Sains & Teknologi Negara
Kukuhkan kewangan Negara,
Kurangkan defisit belanjawan kerajaan,
Pengurusan ekonomi secara berhati-hati,
Kukuhkan kewangan Negara,
Belanjawan yang seimbang,
Swastakan agensi kerajaan,

Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam
Kurangkan wang Negara mengalir keluar melalui pertukaran wang asing,
Baik sangka barangan buatan Malaysia bermutu,
Elakkan sangka barangan import lebih baik,
Kurangkan barangan import,
Iklankan kepentingan dan mutu barangan tempatan,
Bangunkan sektor perindustrian Negara,


Dasar Belilah barangan Buatan Malaysia
Rapatkan jurang digital,
Bangunkan sistem akses maklumat,
K-Ekonomi
Bangunkan pertanian,
Bangunkan pengangkutan,
Bangunkan ICT,
Basmi kemiskinan dengan cara program Agropolitan,
Wilayah Koridor Pantai Timur (ECER)
Dasar Ekonomi dan dasar Pembangunan Nasional digabungkan,
Bentuk Negara yang bersatu padu,
Bentuk Negara satu bangsa Malaysia,
Bentuk Negara yang mempunyai satu matlamat,
Wujud masyarakat yang saintifik iaitu pengguna/pencipta sains,dan teknologi
Wujud masyarakat yang bermoral/beragama/beretika,
Wujud masyarakat yang makmur,
Wujud masyarakat yang berilmu,
Wujud ekonomi yang boleh bersaing,berdaya tahan,
30% ekuiti Bumiputera pada 2010,
Ekonomi berasaskan sumber tempatan,
Tingkatkan pengeluaran melalui pengetahuan,
Hasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing,Dasar Wawasan 2020
Maksimumkan potensi ekonomi,
Tingkatkan tahap pendidikan rendah,
Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER)
Desa dimodenkan,
Ekonomi dimajukan berasaskan demografi,
Kurangkan jurang perbezaan antara kawasan,
Pembangunan Bandar lebih teratur,
Pembangunan ikut kawasan setempat,
Pembangunan yang seimbang ikut kaum,
Ikut DEB,


Dasar Urbanisasi
Lahirkan warga minda kelas pertama,
Martabatkan profesyen keguruan,
Perkasakan sekolah kebangsaan,
Tingkatkan latihan,
Tingkatkan kemahiran,
Rapatkan jurang pendidikan,
Tingkatkan bilangan guru terlatih,

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
Modenkan hidup masyarakat berteraskan konsep penempatan,
Sediakan prasarana yang cukup,
Sediakan persekitaran yang bersih,
Sediakan rumah yang cukup,

Dasar Perumahan Negara
Sediakan keperluan pertanian,
Sediakan keperluan perindustrian,
Sediakan keperluan eksport,

Dasar Hutan Negara
Bina jenama Malaysia,
Tubuh Panel penasihat Antarabangsa,
Dasar Bioteknologi
Ada proses desentralisasi,
Pandangan stakeholder  didengar,
Sekolah kluster
Tingkatkan taraf hidup rakyat,
Masyarakat desa dimajukan,
RMK Pertama
Pupuk perpaduan,
Kurikulum yang seragam,
Kokurikulum yang teratur,
Lahirkan tenaga kerja untuk keperluan semasa,

Dasar Pendidikan Kebangsaan
Sekat wang Negara mengalir keluar,
ambilalih syarikat bermasalah,
Danaharta Nasional Berhad
Terap nilai universal dalam pentadbiran,
Lahirkan masyarakat yang berakhlak mulia,berdisplin dan berintegriti
Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran
Bangunkan  semula sektor pertanian,
Produk berdaya saing di pasaran global,
Rangsang Pertumbuhan ekonomi Negara
Tingkatkan sekuriti makanan,
Daya saing pertanian ditingkatkan,
Dasar Pertanian Ketiga

Dasar Dalam Negara 2


Pengajian Am Kertas 1-
menggantikan Dasar Ekonomi Baru,
untuk seimbangkan pembangunan,
beralih daripada membasmi kemiskinan kepada mengurangkan kemiskinan relatif,
membangunkan sumber manusia,
lahirkan modal insan berkualiti,
untuk tingkatkan perpaduan,
Pupuk integrasi nasional,
minta swasta susun semula masyarakat,
Pengagihan pendapatan secara adil dan sederhana
Dasar Pembangunan Nasional
Sekat wang negara mengalir ke luar Malaysia
ambilalih syarikat yang hadapi masalah kewangan
Danaharta Nasional Berhad
kurangkan wang negara mengalir keluar,
anggap barangan buatan Malaysia bermutu,
elakkan sangka barangan import lebih baik,
kurangkan barangan import,
Iklankan kepentingan dan mutu barangan tempatan,
bangunkan sektor perindustrian negara
Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia
Kukuhkan peranan BPR
Pegawai kerajaan wajib istihar harta
Anggota kabinet wajib istihar harta
Fail meja diadakan
Manual Prosedur Kerja diadakan
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang diadakan
Dasar Bersih.Cekap &  Amanah
Bina jenama Malaysia
Tubuh Panel penasihat Antarabangsa
hasilkan perubatan berasaskan herba
Dasar Bioteknologi
Menjadi negara industri
Menyatupadukan rakyat
Susun semula masyarakat
Hapus kemiskinan penduduk luar bandar
Dasar Ekonomi Baru
Tanah disatukan
Aktiviti pertanian untuk komersil
Kampong dikelompokkan
Kebun kecil diurus secara ladang
Kampong disusun semula secara teratur
Ada industri di kampong
Kualiti pertanian ditingkatkan
Daya pengeluaran ditingkatkan
Satu daerah satu industri (ODOI)
Dasar hala Cara baru dalam pembangunan kampong dan luar Bandar
Sediakan keperluan pertanian
Sediakan keperluan perindustrian
Sediakan keperluan eksport
Dasar Hutan Negara
Agama Islam jadi unsur penting
Budaya asal rantau ini digunakan
Budaya yang tidak bercanggah dengan Islam
Budaya tempatan jadi teras
Wujudkan perpaduan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Sediakan tenaga kerja yang cukup
Saiz pasaran produk meningkat
Daya pengeluaran meningkat
Luaskan pasaran produk tempatan
Penuhi keperluan manusia
Malaysia jadi kuat
Malaysia jadi stabil
Meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk
Dasar Kependudukan
Perkhidmatan kaunter meningkat
Kumpulan kawalan mutu diwujudkan
Dasar Kepimpinan Melalui Teladan
Guna tanda nama
Guna kad perakam waktu
Kerja secara kumpulan
Konsep pejabat terbuka
Kumpulan diwujudkan untuk meningkatkan mutu kerja
Kurangkan bergantung kepada pelabur Barat
Mencontohi kemajuan ekonomi Jepun dan Korea
Mencontohi pengurusan Jepun dan Korea dalam RMK 7
Dasar pandang ke Timur
Pupuk perpaduan
Kurikulum yang seragam
Kokurikulum yang teratur
Lahirkan tenaga kerja untuk keperluan semasa
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Terap nilai universal dalam pentadbiran
Lahirkan masyarakat yang berakhlak mulia,berdisplin dan berintegriti
Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran
Kawasan bebas cukai
Ada kuota kemasukan
Ada tempoh lawatan
Dasar Penggalakan Pelancongan
Dilaksanakan kerana ekonomi dunia meleset
Projek yang menguntungkan sahaja dilaksanakan
Perbelanjaan dikawal oleh kerajaan
Dasar Pengurangan Beban Belanjawan Negara
Kukuhkan kewangan Negara
Kurangkan defisit belanjawan kerajaan
Pengurusan ekonomi secara berhati-hati
Kukuhkan kewangan Negara
Belanjawan yang seimbang
Swastakan agensi kerajaan
Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam
Pentadbiran guna elektronik
wujudkan Anugerah kualiti PM
Bengkel latihan,pengurusan dan peningkatan kualiti
Dasar Peningkatan Produktiviti dalam Perkhidmatan Awam
Menjimatkan perbelanjaan
Kurangkan beban kewangan kerajaan
Tingkatkan kecekapan
Tingkatkan produktiviti
Sediakan perkhidmatan yang lebih bermutu
Kawal perbelanjaan kerajaan
Ramaikan Bumiputera dalam perdagangan/sector korporat
Pendapatan negara daripada pelbagai sektor
Kurangkan beban kewangan kerajaan
Pentadbiran jadi cekap dan bermutu untuk rakyat
Ekonomi Negara tumbuh
Asset dan ekuiti Syarikat kerajaan dijual(MAS)
asset kerajaan dipajak (pusat sembelih  khinzir di Shah Alam
Entity kerajaan diurus secara kontrak  (Loji penapis air di Empangan Semenyih)
Pengurusan berpindah daripada awam kepada swasta spt
Syarikat Airod Sdn.Bhd. /Perkapalan Antarabangsa Malaysia
Dasar penswastaan
Import teknologi dari luar Negara
Import kemahiran dari luar negara
Pinjam tenaga pakar dari luar Negara
Keluarkan barangan
Keluarkan pekerja mahir
Urus projek perusahaan berat spt PROTON,MODENAS,KEDAH CEMENT

Dasar perindustrian berat
Semak dasar perusahaan Negara
Ubahsuaikan dasar itu
Ingin turunkan import barangan
Dasar perindustrian Negara
Kerjasama antara sektor awam dan swasta dalam Negara
Kurangkan beban kewangan negara
Tingkatkan kecekapan perkhidmatan
Tingkatkan mutu perkhidmatan
Terbit buku cara-cara berurusan  dengan JPA
Sektor awam sediakan perkhidmatan sokongan kepada swasta
Ada piagam pelanggan
Ada kemudahan bayaran bil setempat
Swasta dapat faham polisi,objektif,peraturan dan system agensi kerajaan
Kerajaan peka keperluan dan matlamat swasta
Rangkaian perkhidmatan awam dibanyakkan
Menghapuskan permusuhan antara kerajaan dan swasta
Swasta dan kerajaan berkongsi maklumat
Swasta dan kerajaan bertukar maklumat
Kerajaan jual syer dalam syarikat milik kerajaan kepada swasta
Dasar persyarikatan Malaysia
Tingkatkan sekuriti makanan
Daya saing pertanian ditingkatkan
Dasar Pertanian Ketiga
buka tanah baru untuk pertanian
estet mini diadakan
koperasi peladang ditubuhkan
meningkatkan hasil pertanian
meningkatkan mutu hasil pertanian
pendapatan maksimum daripada pertanian
tingkatkan pengeluaran
tingkatkan kecekapan pengeluaran
memastikan makanan cukup
pertanian seimbang dengan pembuatan
Dasar Pertanian Negara
Kajian bioteknologi digunakan

Dasar Pertanian Negara Ketiga
Modenkan hidup masyarakat berteraskan konsep penempatan
Sediakan prasarana yang cukup
Sediakan persekitaran yang bersih
Sediakan rumah yang cukup
Dasar Perumahan Negara
Majukan R & D/penyelidikan dan pembangunan
Import pakar dari luar Negara
Guna sains dan teknologi untuk aktiviti ekonomi dan infrastruktur
Majukan pertanian dengan sains dan teknologi
Program Angkasawan Negara
Sediakan geran penyelidik muda
Dasar Sains & Teknologi Negara
Majukan eksport
Tingkatkan hasil Negara
Syarikat Malaysia buka rangkaian di luar Negara
Tingkatkan hasil syarikat besar
Banyak perdagangan dengan Negara luar
Syarikat Perdagangan Antarabangsa (PEDAMA)
Malaysian International Trading Organisation (MITCO)
Malaysia Overseas Investment Corporation
Malaysian Transnational trading Corporation (MATTRA)
Dasar Sogoshosha
Lahirkan masyarakat yang rajin bekerja
Lahirkan masyarakat yang positif
Adakan persekitaran fizikal yang baik
Adakan persekitan social yang baik
Berdasarkan perlembagaan
Berdasarkan rukun Negara
Wujudkan budaya niaga yang mampu bersaing
Bangunkan insan sepanjang hayat
Dasar Sosial Negara
Desa dimodenkan
Ekonomi dimajukan berasaskan demografi
Kurangkan jurang perbezaan antara kawasan
Pembangunan Bandar lebih teratur
Pembangunan ikut kawasan setempat
Pembangunan yang seimbang ikut kaum
Ikut DEB
Dasar Urbanisasi
Wanita dapat faedah daripada pembangunan
Wanita dapat peluang daripada pembangunan
Wanita beri  sumbangan dalam pembangunan
wanita dan lelaki berkongsi sumber
wanita dan lelaki berkongsi maklumat
wanita tidak didiskriminasikan
Dasar Wanita Negara
Dasar Ekonomi dan dasar Pembangunan Nasional digabungkan
Bentuk Negara yang bersatu padu
Bentuk Negara satu bangsa Malaysia
Bentuk Negara yang mempunyai satu matlamat
Wujud masyarakat yang saintifik iaitu pengguna/pencipta  sains dan teknologi
Wujud masyarakat yang bermoral/beragama/beretika
Wujud masyarakat yang makmur
Wujud masyarakat yang berilmu
Wujud ekonomi yang boleh bersaing,berdaya tahan
30% ekuiti Bumiputera pada 2010
Ekonomi berasaskan sumber tempatan
Tingkatkan pengeluaran melalui pengetahuan
Hasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing
Dasar Wawasan 2020
Rapatkan jurang digital
Bangunkan system akses maklumat
K-Ekonomi
Lahirkan modal insane
Perkasakan integrasi nasional
Misi Nasional
Lahirkan warga minda kelas pertama
Martabatkan profesyen keguruan
Perkasakan sekolah kebangsaan
Tingkatkan latihan
Tingkatkan kemahiran
Rapatkan jurang pendidikan
Tingkatkan bilangan guru terlatih
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
Susun semula system galakan perindustrian
Kurangkan import
Industri yang menghasilkan barangan daripada getah diadakan
Industri yang menghasilkan barangan daripada kelapa sawit diadakan
Industri yang menghasilkan makanan yang diproses diadakan
Industri kimia diadakan
Industri petrokimia diadakan
Galakkan IKS
Pelbagaikan eksport
Wujudkan IKS
Industri guna teknologi tinggi
Pelan Induk Perindustrian
Perkenalkan status Universiti Apex
IPTA diurus sendiri oleh IPTA
Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara
Lahirkan belia berwawasan
Lahirkan belia yang berintegriti/etika/akhlak
Lahirkan belia yang berdaya saing
Pelan Tindakan Pembangunan Belia Nasional
Integrasikan negeri dan wilayah
Tingkatkan semangat patriotic
Wujudkan bangsa Malaysia
Pelan Tindakan Perpaduan Negara
Tempatkan setinggan yang terjejas akibat projek pembangunan


Program Perumahan Rakyat (PPR)
Selepas 1990
iaitu Dasar Pembangunan Nasional
Rangka Rancangan jangka panjang Kedua
Bangun semula sector pertanian
Produk berdaya saing di pasaran global
Rangsang pertumbuhan ekonomi Negara
Martabatkan profesyen keguruan
Lonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan
RMK 9
Tingkatkan taraf hidup rakyat
Masyarakat desa dimajukan
RMK Pertama
Ada proses desentralisasi
Pandangan stakeholder  didengar
Sekolah kluster
Maksimumkan potensi ekonomi
Tingkatkan tahap pendidikan rendah
Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER)
Bangunkan pertanian
Bangunkan pengangkutan
Bangunkan ICT
Basmi kemiskinan dengan cara program Agropolitan
Wilayah Koridor Pantai Timur (ECER)